Médiá

Zmena periodicity Zubného lekára

Od roku 2015 bude Zubný lekár vychádzať ako dvojmesačník. Zároveň sa mení aj jeho rozsah zo 16 na 28 strán, pričom pribudnú zaujímavé publicistické žánre a žiadané kazuistiky. Veríme, že zmenu privítate a zostanete nám verní.