Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Zubné ambulancie začínajú ošetrovať pacientov v štandardnom režime pri dodržiavaní zvýšených hygienicko-epidemiologických postupov

Tlačová správa
Bratislava, 20. 5. 2020

S účinnosťou 3. verzie Metodického usmernenia hlavného odborníka MZ SR pre odbor zubné lekárstvo zo dňa 20. mája 2020 začínajú zubní lekári poskytovať vyšetrenie a ošetrenie pacienta v rozsahu štandardných ordinačných hodín schválených príslušným samosprávnym krajom vrátane preventívnych prehliadok.

Ošetrovanie pacientov neznamená, že prechádzame k režimu, aký bol pred COVID-19. Ošetrovanie v zubných ambulanciách aj naďalej podlieha dodržiavaniu prísnych hygienických postupov, ako je používanie ochranných prostriedkov celého dentálneho tímu, zvýšená dezinfekcia ambulancie, čakárne a všetkých priestorov, ako aj ďalších hygienických procesov k zabráneniu šírenia nákazy z pacienta na zubného lekára a tým na ďalších pacientov následne ošetrovaných v ambulancii.

Čo to znamená pre bežného pacienta, ktorý nemá žiadne príznaky nákazy?

Pacient, aj akútny s bolesťou, sa na ošetrenie objedná telefonicky alebo e-mailom.

Pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia pacient musí mať na tvári rúško, personál zubnej ambulancie musí mať vždy prehľad, ktoré osoby v danom momente boli v čakárni. Ideálne, ak je v čakárni iba jedna osoba. Pacient pri vstupe do zariadenia si následne dezinfikuje ruky dezinfekčným prípravkom s obsahom alkoholu. Personál v zubnej ambulancii musí mať predpísané ochranné prostriedky.

Pred samotným zubným vyšetrením sa pacientovi zmeria teplota pričom pacient pravdivo vyplní anamnestický dotazník, v ktorom sú otázky na  príznaky respiračného ochorenia, možný kontakt s infikovanou osobou,  či nie je v karanténe, či nemá odporúčanie na domácu izoláciu a monitoring zdravia a v neposlednom rade či bol/nebol testovaný na ochorenie COVID-19, ak áno s akým výsledkom.

Ak je podozrenie na ochorenie COVID-19 je ošetrujúci zubný lekár povinný poučiť pacienta a odoslať ho všeobecnému lekárovi pre dospelých alebo všeobecnému lekárovi pre deti a dorast (ďalej VLD a VLDD), ktorí ďalej usmerňujú pacientov.

Rád by som sa poďakoval kolegom, zubným lekárom, ako aj našim pacientom za maximálne úsilie, disciplínu a vzájomnú podporu. Chcem ubezpečiť pacientov, že zubní lekári aj naďalej, v tzv. bežnom režime, budú ošetrovať so zvýšenými hygienicko-epidemiologickými postupmi pri zabezpečení výkonných OOPP, čím chránia seba ako aj pacientov. Je si ale potrebné uvedomiť, že zubní lekári si musia zabezpečiť výkonné OOPP sami, za ktoré vynakladajú nemalé finančné prostriedky. Zároveň zvýšenie HER predlžuje dobu ošetrenia na jedného pacienta čoho následkom dochádza k redukcii počtu ošetrených pacientov.  Určite nie je zámerom zubných lekárov, v tejto mimoriadnej situácii,  prenášať náklady spojené s pandémiou na pacienta. Preto Slovenská komora zubných lekárov požiadala zdravotné poisťovne o riešenie problematiky nákladov spojených so zvýšeným HER v zubných ambulanciách“, povedal prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík.

Je dôležité, aby zdravotné poisťovne tieto oprávnené náklady zohľadnili v čo najkratšom čase pri platbách pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, aby to malo čo najmenší dopad na pacienta.