Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Zubní lekári aj v čase pandémie vykonávajú plánovanú a preventívnu zdravotnú starostlivosť

Tlačová správa
Bratislava, 2. 3. 2021

Prieskum Slovenskej komory zubných lekárov ukázal pripravenosť zubných ambulancií poskytovať bezpečnú a komplexnú zubno-lekársku zdravotnú starostlivosť svojim pacientom.

Koncom februára uskutočnila komora prieskum zaočkovanosti zubných lekárov prvou a druhou vakcínou, ako aj akú zdravotnú starostlivosť aktuálne poskytujú zubné ambulancie svojim pacientom. „Prieskumu sa k 28. 2. zúčastnilo takmer 1200 zubných lekárov a z nich uviedlo, že prvou dávkou vakcíny je zaočkovaných takmer 86% a druhou dávkou takmer 80%. Nie sú to síce exaktné čísla, ale vzhľadom na to, že prieskumu sa zúčastnila tretina všetkých zubných lekárov možno tieto čísla považovať za relevantné“, povedal prezident komora Igor Moravčík. Ako ďalej dodal čísla jednoznačne potvrdzujú vysoký záujem zubných lekárov o očkovanie proti Covid-19. Patríme k odborom, kde riziko akejkoľvek infekčnej nákazy, nielen Covid-19 pri ošetrení pacienta, patrí medzi jedno z najvyšších, preto som rád, že zubní lekári majú v tejto otázke pomerne jasno a ich prístup je pragmatický a zodpovedný.

Z prieskumu vyplýva, že takmer 90 % zubných ambulancií poskytuje plánovanú aj preventívnu zubno-lekársku zdravotnú starostlivosť. Dlhoročnou snahou  Slovenskej komory zubných lekárov v oblasti zdravotnej starostlivosti je podpora primárnej prevencie ústneho zdravia. Je potrebné a nevyhnutné, aj v čase epidemiologických situácií sa starať o svoje ústne zdravie a absolvovať preventívne prehliadky. Zubný kaz nepozná pandémiu, neliečený zubný kaz môže negatívne vplývať na celý organizmus. Zubní lekári so svojimi dentálnymi tímami vyvíjajú maximálne úsilie pre bezpečnosť svojich pacientov.

V tejto súvislosti však musíme poukázať na skutočnosť, že Komora dlhodobo presadzuje zriadenie tzv. „infekčných“ zubných ambulancií. Navrhovali sme zriadenie takýchto ambulancií oveľa skôr ako prišla pandémia Covid-19 a dnes vidíme, že takéto ambulancie by mali opodstatnenie. Bohužiaľ permanentné infekčné ambulancie nie sú zriadené dodnes. „V súčasnosti pri ošetrovaní pozitívnych pacientov postupujeme podľa metodického usmernenia MZ, ktoré sme spracovali s hlavnou odborníčkou MZ pre zubné lekárstvo, pričom ho pravidelne podľa aktuálnej situácie a potrieb aktualizujeme. U pozitívnych ale aj karanténnych pacientov sa nevykonáva plánované zubné ošetrenie, pacienti sú ošetrovaní iba v neodkladných prípadoch a to iba v nevyhnutnom rozsahu. Určite budeme naďalej aktívne argumentovať opodstatnenosť a nevyhnutnosť zriadenia infekčných ambulancií. Je neprípustné, aby nás v 21. storočí akákoľvek epidemiologická situácia prekvapila nepripravených na zvládnutie optimálneho ošetrenia suspektných, karanténnych či infekčných pacientov“, doplnil Moravčík