Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

ZUBNOLEKÁRSKA STAROSTLIVOSŤ v Slovenskej republike v roku 2021

ZUBNOLEKÁRSKA STAROSTLIVOSŤ v Slovenskej republike v roku 2021

Tlačová správa, 24. 1. 2023

Stav chrupu populácie na Slovensku je dlhodobo nepriaznivý. Preto Slovenská komora zubných lekárov nie je spokojná s percentuálnym počtom absolvovaných preventívnych prehliadok u zubných lekárov v roku 2021. Aj keď môžeme konštatovať, že máme najvyššie percento uskutočnených prevencií v rámci ambulantných segmentov, nemôžeme hovoriť o zdravotnom úspechu. Veríme, že nižší počet bol zapríčinený zmenou legislatívy z dôvodu pandémie.

Nezabúdajme, preventívne prehliadky môžeme absolvovať bezplatne u stomatológa počas celého roka. Nenechávajme si ich na december!

Podľa údajov z Národného centra zdravotníckych informácií absolvovalo preventívnu prehliadku u zubného lekára v roku 2021 – 45 % evidovaných osôb (v počte 2 350 482). Ide o druhý najnižší počet vykonaných preventívnych prehliadok. Z toho počtu  bolo potrebné ošetriť chrup u 67 % pacientov.

Oproti roku 2020 vzrástol počet preventívnych prehliadok o 8,5 %, avšak pri porovnaní s priemerným počtom preventívnych prehliadok za roky 2015 – 2019 (ø 0,53 preventívnych prehliadok) bol zaznamenaný ich pokles o 15,4 %.

Z celkového počtu osôb, ktoré absolvovali preventívnu prehliadku, bolo potrebné ošetriť chrup 67,15 % pacientov a z nich u 43,3 % bola ukončená úplná sanácia chrupu ku koncu roka 2021.

V roku 2021 bolo v zubných ambulanciách evidovaných 36 223 päťročných detí, z toho 45,14 % detí bolo bez zubného kazu.

Index orálneho zdravia (pomer počtu pokazených, plombovaných a extrahovaných trvalých zubov u detí v konkrétnom veku k počtu detí v systematickej starostlivosti ambulancie v tomto veku) klesol v roku 2021 na najnižšiu hodnotu od roku 2009. Dvanásťročné deti mali priemerne 1,38 trvalého zuba postihnutého kazom, zaplombovaného alebo vytrhnutého. Index orálneho zdravia u pätnásťročných mal hodnotu 2,31.  

(viac na https://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Zubnolekarska-starostlivost-v-Slovenskej-republike-v-roku-2021.aspx)

Dlhodobým cieľom je, aby deti narodené v roku 2026 a neskôr boli celý život bez zubného kazu. Podarí sa nám naplniť celosvetovú výzvu Alliance for a Cavity Free-Future na Slovensku?

„Určite áno, pokiaľ sa táto výzva stane jednou z priorít aj národných štátnych inštitúcií vrátane ministerstva zdravotníctva, ministerstva školstva a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny“, povedal prezident komory Igor Moravčík.