Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

12. september – Európsky deň ústneho zdravia

Antibiotics

Deň ústneho zdravia znamená upriamiť pozornosť na prevenciu a problematiku najčastejších ochorení nielen ústnej dutiny, ale aj na ochranu celkového zdravia človeka.

Od roku 1990 je 12. september Deň ústneho zdravia na počesť dňa narodenia zakladateľa FDI profesora Edouarda Charlesa Godona. Prof. Godon (1854 – 1923) sa narodil a pôsobil v Paríži ako profesor zubného lekárstva, bol čestným viceprezidentom a prezidentom mnohých medzinárodných kongresov v zubnom lekárstve. Odvtedy sa FDI (Svetová federácia zubných lekárov) stala hlavným reprezentantom viac ako jedeného milióna zubných lekárov na svete, vyvíja zdravotnú politiku a kontinuálne vzdelávacie programy; podporuje globálne aktivity orálneho zdravia; podporuje stavovské organizácie členských krajín; spolupracuje s Svetovou zdravotníckou organizáciou (SZO).

Do roku 2012 vrátane, bol 12. september Svetovým dňom ústneho zdravia. Následne na úrovni FDI členovia odhlasovali, že Svetovým dňom ústneho zdravia sa stane 20. marec a pre Európsky deň ústneho zdravia zostáva tradičný 12. september. SZO v spolupráci s FDI každoročne orientuje pozornosť odborníkov a aj laickej verejnosti na dôležité oblasti, ktoré formujú ústne zdravie a jeho väzby na celkové zdravie.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, SKZL v roku 2011 po prvý krát zorganizovala sprievodné podujatie odborného kongresu Slovenské dentálne dni – edukáciu detí materských a základných škôl z Bratislavy o význame ústnej hygieny s praktickým nácvikom čistenia zubov a o správnej výžive. Sme si vedomí, že práve vzdelávanie o ústnom zdraví je slabým miestom v uvedomení si jeho významu, a preto v tejto tradícii pokračujeme po šiestykrát aj tento rok a stretneme sa s deťmi v Šamoríne-Čilistove.

Zároveň podľa zamerania určeného SZO sme informovali zubných lekárov o najnovších poznatkoch v oblasti prevencie ústneho zdravia, nielen na úrovni primárnej, ale aj sekundárnej prevencie. Takto sme sa okrem prevencie zubného kazu v jednotlivých rokoch vzdelávali našich kolegov v oblasti vzájomných súvislostí :

  •          Ústne zdravie a chronické neprenosné ochorenia (2011),
  •          Ústne zdravie a vplyv fajčenia (2013)
  •          Ústne zdravie a diabetes mellitus (2014)
  •          Zubní lekári zachraňujú život – orálny karcinóm (2015)

Pre september 2016 je zatiaľ navrhnutá problematika indikácie antibiotík a rizika vzniku rezistencie v zubnom lekárstve. Ako to súvisí s prevenciou zubného kazu alebo ochorení parodontu? Táto problematika je vysoko aktuálna v liečbe pacientov všeobecne v SR. Štatistické údaje nás zaraďujú medzi „popredné“ krajiny vo vysokej preskripcii antibiotík. Ruku na srdce kolegovia, koľkí často predpíšete antibiotikum ako „pomocnú barličku“, aby… resp. ako často by samotní pacienti najradšej riešili svoj problém neindikovanou liečbou celkovo podávaným antibiotikom a žiadajú nás o ne, mysliac si, že len tak je liečba „správna“?

Naši pacienti si musia uvedomiť, že prevencia je omnoho lacnejšia ako liečba ochorení ústnej dutiny a nepodceňovať jej význam. Dokonale vykonávanou ústnou hygienou, správnou výživou a pravidelnými prehliadkami u zubného lekára dokážeme redukovať baktérie prítomné v ústnej dutine. Rozhodne by tak nevznikli zápalové komplikácie neliečeného zubného kazu spojené s hnisaním a opuchmi alebo hnisavá parodontitída, kde je antibiotikum indikované.

Zamyslime sa preto všetci 12. septembra nad svojím ústnym zdravím a dajme si reálne ciele, čo pre seba a najmä svoje deti môžeme urobiť čo najskôr. Oplatí sa to pre zdravý úsmev, zdravé telo a ušetrené financie. 

Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.