Médiá

RKZL Bratislava – Aktuality

OZNAM

Od 4.7.2022 bude sekretariát RKZL Bratislava z dôvodu PN zatvorený.

PRIPRAVUJEME:

BRATISLAVSKÉ DENTÁLNE DNI

13. – 14. mája 2022

REGISTRÁCIA NA KONGRES

! POZOR NA PONÚKANIE REGISTRÁCIE V REGISTRI LEKÁROV

V súčasnosti lekárov telefonicky kontaktuje firma, ktorá sa vydáva za oficiálny register zubných lekárov a núti lekárov k registrácii za poplatok, resp. s výzvou na úhradu poplatku za registráciu.
Odporúčame lekárom, firme poplatky za registráciu neuhrádzať.

Register zubných lekárov vedie zo zákona Slovenská komora zubných lekárov
(§ 44), ktorá registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zubného lekára (zákon č. 578/2004 Z.z.).