Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Predplatné časopisov

Časopisy Zubný lekár a Stomatológ sú zasielané členom Slovenskej komory zubných lekárov zdarma.

Časopis Zubný lekár vychádza od 1. januára 2015 ako dvojmesačník (6x ročne), v náklade 3100 ks.

Ročné predplatené časopisu je 35,- € s DPH.

Časopis Stomatológ je odborný, recenzovaný časopis, ktorý vychádza od 1. januára 2013 dvakrát ročne, v náklade 3100 ks.

Ročné predplatné časopisu je 36,- € s DPH.

Časopisy je možné si tiež objednať na adrese:

Sekretariát Slovenskej komory zubných lekárov
Ekonomické oddelenie
Fibichova 14
821 05 Bratislava
Slovenská republika

Alebo elektronicky:

Na adrese: ekonom@skzl.sk

*Pri zaslaní objednávky nezabudnite uviesť aj svoje fakturačné údaje. Následne Vám bude zaslaná faktúra na úhradu.

Predplatné časopisu Česká stomatologie a praktické zubní lékařství na rok 2021 pre Slovensko:

Celoročné predplatné (štyri vydania): 30,- € s DPH (cena 7,50 € / 1 číslo)

Kontakt:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Stará Vajnorská 9, P. O. BOX 183, 830 00  Bratislava 6

Infolinka: +421 800 188 826, e-mail: predplatne@abompkapa.skwww.ipredplatne.sk