Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Národné odporúčania pre prevenciu zubného kazu

PREVENTÍVNE OPATRENIA

Dlhoročnou snahou  Slovenskej komory zubných lekárov v oblasti zdravotnej starostlivosti je podpora primárnej prevencie ústneho zdravia.  Pre zníženie výskytu zubného kazu na minimum je určený náročný cieľ, aby deti narodené v r. 2026 a neskôr boli po celý život bez zubného kazu. 

SKZL v spolupráci so svetovou Alianciou pre budúcnosť bez zubného kazu  vytvorili Národné odporúčanie pre jednotnú edukáciu pacientov v súlade s mottom „Zastavme zubný kaz teraz a hneď, pre budúcnosť bez zubného kazu“.

Edukačný manuál predstavuje jednotný návod postupov na realizáciu prevencie zubného kazu na prísne individuálnom prístupe pre každé dieťa od jedného roku až po dospelosť. Vychádza z odporúčaní European Association of Dental Public Health a European Association of Pediatric Dentistry. Zároveň nadväzuje na základný dokument Odborné usmernenie MZ SR pre včasnú diagnostiku zubného kazu, z r. 2009.