Médiá

RKZL Trnava – Aktuality

VOĽBY 2023

Volebné zhromaždenie členov OKZL:

Dunajská Streda   9.6.2023 (piatok) o 14:00 hod., hotel Legend, Gabčíkovská cesta 5676/50, Dunajská Streda

Senica                   19.6.2023 (pondelok) o 13:00 hod., hotel sv. Ludmila, Tehelňa 40, Skalica

Trnava                     26.6.2023 (piatok) o 15:00 hod., Mrva & Stanko, Orešianska 7/A, Trnava

 

Volebné zhromaždenie delegátov RKZL Trnava:

7.9.2023 (štvrtok) o 15:00 hod., Mrva & Stanko, Orešianska 7/A, Trnava

PRIPRAVUJEME PRE VÁS:

3.11.2023 teoreticko-praktické školenie „Ako prediktabilne opracovať a plniť koreňový systéms MUDr. Romanom Blahutom (Trnava)

1.12.2023 „Tradičný trnavský mikulášsky seminár“, hotel Magnólia, Nálepkova 1, Piešťany – celodenná akcia


Neodkladná podpora životných funkcií„:
 – v spolupráci s f. Merea a.s.  v Hlohovci a v Komárne – termíny dole v pozvánke


Viac v časti „RKZL TRNAVA – Vzdelávanie“

Akútne stavy pacientov v karanténe ošetrujú výhradne po telefonickej dohode:

SK-Dental s.r.o.
Aquapolis-Business centrum Trnava
Piešťanská 3C2-39b, Trnava
t. č. 0948 131 080
 
AA Klinik SK s.r.o.

Hviezdoslavova ul. 1742/10, Holíč
t. č. 0915 400 336

Trocha štatistiky z nášho regiónu o zubných lekároch

Oblastná komora Nečlen Člen Spolu
Dunajská Streda 16 52 68
Senica 9 49 58
Trnava 100 167 267
Spolu RKZL Trnava 125 268 393
Oblastná komora Muž Žena Spolu
Dunajská Streda 25 43 68
Senica 22 36 58
Trnava 114 153 267
Spolu RKZL Trnava 161 232 393
Oblastná komora Počet zubných lekárov Počet obyvateľov v tis.* Počet obyvateľov
na 1 zubného lekára
Dunajská Streda 68 125 1 833
Senica 58 107 1 850
Trnava 267 334 1 251
Spolu RKZL Trnava 393 566 1 440
SKZL 4 137 5 449 1 317

*zdroj: ŠÚ SR, výsledky SODB 2021

Odborná spôsobilosť OKZL Dunajská Streda OKZL Senica OKZL Trnava Spolu RKZL Trnava
zubné lekárstvo 26 26 135 187
stomatológia (študijný odbor) 42 32 133 207
stomatológia (špecializačný odbor) 40 30 120 190
detské zubné lekárstvo 2   3 5
dentoalveolárna chirurgia 5 8 19 32
choroby slizníc ústnej dutiny a parodontu   1 1 2
choroby slizníc ústnej dutiny   2   2
parodontológia   1 2 3
implantológia 1 3 5 9
celustná ortopédia 5 4 18 27
stomatologická protetika   1 3 4
sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva 1   2 3
         
Titul Oblastná komora Spolu RKZL Trnava
D. Streda Senica Trnava
MUDr. 43 32 127 202
MDDr. 20 24 102 146
MUDr. MDDr.     2 2
MUDr. doc.     1 1
Dr. med. dent. 3   2 5
lek.dent.     1 1
bez titulu* 2 2 32 36
Celkový súčet 68 58 267 393

*zdravotnícky pracovník s ukončeným vysokoškolským vzdelaním bez oprávnenia používať akademický titul pred menom (vyštudovaný v zahraničí, kde sa neprideľujú tituly)

Štátna príslušnosť  
OKZL Dunajská Streda 68
Slovensko 62
Česko 1
Macedónsko 2
Maďarsko 1
Spojené štáty, USA 1
Srbsko 1
OKZL Senica 58
Slovensko 50
Česko 3
Irán 2
Saudská Arábia 1
Sýria 1
Ukrajina 1
OKZL Trnava 267
Slovensko 226
Česko 7
Kórejská republika 1
Maďarsko 2
Moldavsko 1
Rumunsko 3
Srbsko 1
Ukrajina 26
Spolu 393