Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

RKZL Trnava – Aktuality

OZNAM

V dňoch 10.6. a 13.-14.6.2024 bude sekretariát RKZL Trnava zatvorený.

PRIPRAVUJEME PRE VÁS v r. 2024:

13.9.2024 „Matrice Bioclear“ – teoreticko-praktické školenie s MDDr. Danielom Novákom – sekretariát RKZL Trnava

23. a 27.9.2024 „Prvá pomoc v zubnej ambulancii“ v spolupráci s Územný spolkom Slovenského Červeného kríža Dunajská Streda – Kultúrny dom v Hviezdoslavove

29.11.2024 Tradičný trnavský mikulášsky seminár“ – hotel Kormorán, Šamorín

Viac v časti „RKZL TRNAVA – Vzdelávanie“

Akútne stavy pacientov v karanténe ošetrujú výhradne po telefonickej dohode:


SK-Dental s.r.o.
Arboria
Novomestská 8, Trnava
t. č. 0948 131 080
 
AA Klinik SK s.r.o.

Hviezdoslavova ul. 1742/10, Holíč
t. č. 0915 400 336

ESTHE s.r.o.
Zábranie 42/A, Hlohovect.č. 0903 527 462

Trocha štatistiky z nášho regiónu o zubných lekároch

Oblastná komora Nečlen Člen Spolu
Dunajská Streda 19 60 79
Senica 8 49 57
Trnava 95 174 269
Spolu RKZL Trnava 122 283 405
Oblastná komora Muž Žena Spolu
Dunajská Streda 28 51 79
Senica 21 36 57
Trnava 117 152 269
Spolu RKZL Trnava 166 239 405
Oblastná komora Počet zubných lekárov Počet obyvateľov v tis.* Počet obyvateľov
na 1 zubného lekára
Dunajská Streda 79 125 1 582
Senica 57 107 1 877
Trnava 269 334 1 241
Spolu RKZL Trnava 405 566 1 397
SKZL 4 170 5 449 1 306

*zdroj: ŠÚ SR, výsledky SODB 2021

 


Odborná spôsobilosť

Oblastná komora

Spolu

Dunajská Streda

Senica

Trnava

RKZL Trnava

zubné lekárstvo

41

25

150

216

stomatológia (študijný odbor)

38

32

119

189

stomatológia (špecializačný odbor)

36

29

105

170

detské zubné lekárstvo

1

 

3

4

čeľustná ortopédia

6

4

16

26

dentoalveolárna chirurgia

7

9

30

46

implantológia

2

3

11

16

parodontológia

 

1

2

3

choroby slizníc ústnej dutiny

 

2

 

2

choroby slizníc ústnej dutiny a parodontu

 

1

1

2

stomatologická protetika

 

1

2

3

sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

1

 

2

3

 


Vekový interval

Oblastná komora

Spolu

Dunajská Streda

Senica

Trnava

RKZL Trnava

25 – 29

12

5

32

49

30 – 34

17

12

60

89

35 – 39

9

8

49

66

40 – 44

4

3

21

28

45 – 49

6

4

25

35

50 – 54

3

7

17

27

55 – 59

3

3

12

18

60 – 64

5

3

8

16

nad 65

20

12

44

76

Celkový súčet

79

57

269

405

 


Štátna príslušnosť

Oblastná komora

Spolu

Dunajská Streda

Senica

Trnava

RKZL Trnava

Slovensko

71

48

221

340

Ukrajina

1

2

33

36

Česko

1

3

6

10

Maďarsko

2

 

3

5

Rumunsko

 

 

3

3

Irán

 

2

 

2

Macedónsko

2

 

 

2

Srbsko

1

 

1

2

Grécko

 

 

1

1

Kórejská republika

 

 

1

1

Saudská Arábia

 

1

 

1

Sýria

 

1

 

1

USA

1

 

 

1

Celkový súčet

79

57

269

405