Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Výbor pre legislatívu

Výbor sa zameriava najmä na sledovanie a pripomienkovanie legislatívnej iniciatívy, ktorá sa týka zubného lekárstva. V prípade neakceptovania pripomienok sa zástupcovia výboru zúčastňujú rozporových konaní s predkladateľmi legislatívnych návrhov. Výbor pripravuje návrhy vnútorných predpisov komory ako aj ich zmien, vypracúva stanoviská a je poradným orgánom rady komory.

MUDr. Cyril Václav

Predseda Výboru pre legislatívu

MUDr. Miroslav Fryk

Člen Výboru pre legislatívu

MDDr. Štefan Anton Kollár

Člen Výboru pre legislatívu

MUDr. Martin Rebry

Člen Výboru pre legislatívu

MUDr. Zuzana Simanová

Člen Výboru pre legislatívu

MDDr. Janka Štefániková

Člen Výboru pre legislatívu

MUDr. Vanda Schwarzová

Člen Výboru pre legislatívu


Podnety spadajúce do pôsobnosti výboru zasielajte Mgr. Peter Kotira, PhD. – právnik

Mgr. Peter Kotira, PhD.

Právnik