Médiá

Výbor pre legislatívu

Výbor sa zameriava najmä na sledovanie a pripomienkovanie legislatívnej iniciatívy, ktorá sa týka zubného lekárstva. V prípade neakceptovania pripomienok sa zástupcovia výboru zúčastňujú rozporových konaní s predkladateľmi legislatívnych návrhov. Výbor pripravuje návrhy vnútorných predpisov komory ako aj ich zmien, vypracúva stanoviská a je poradným orgánom rady komory.

MUDr. Cyril Václav

Predseda Výboru pre legislatívu

MUDr. Viera Kostolániová

Člen Výboru pre legislatívu

MDDr. Michal Sabadoš

Člen Výboru pre legislatívu

MUDr. Miroslav Jánošík, MPH

Člen Výboru pre legislatívu

MUDr. Miroslav Fryk

Člen Výboru pre legislatívu

MUDr. Marián Sivák

Člen Výboru pre legislatívu

MDDr. Michaela Lifková

Člen Výboru pre legislatívu

MUDr. Jaroslav Jenčo

Člen Výboru pre legislatívu


Podnety spadajúce do pôsobnosti výboru zasielajte Mgr. Peter Kotira, PhD. – právnik

Mgr. Peter Kotira, PhD.

Právnik