Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Materiály a dokumenty

19.4.2021

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 203 zo 16. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

17.12.2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 804 zo 16. decembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu.

20.04.2020

Rozšírenie núdzového stavu na zamestnancov v zubných ambulanciách

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 16. apríla 2020 schválila s účinnosťou od 18. apríla uznesenie č. 233/2020, ktorým rozšírila uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti aj na zamestnancov držiteľov povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie a držiteľov povolenia na prevádzkovanie špecializovaných ambulancií.

09.04.2020
 
Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie 
 
Národná rada SR schválila dňa 3. apríla 2020 zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v oblasti zdravotníctva v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia 6. apríla 2020.

24.03.2020

Výzva zástupcov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zástupcov zdravotných poisťovní Ministerstvu zdravotníctva SR.

18.03.2020

Odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR

12.03.2020

Prezident SKZL poslal  predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv, JUDr. Kajetánovi Kičurovi, žiadosťo zabezpečenie respirátorov pre zubných lekárov. Očakávame skoré vyjadrenie, o ktorom vás budeme aktuálne informovať.

11.03.2020