Médiá

Distribúcia a kontakt

Termíny uzávierok časopisu Zubný lekár a distribúcie časopisov Zubný lekár a Stomatológ Kontakt na šéfredaktorku časopisu Zubný lekár:

PhDr. Lujza Hanová
tel.:      +421 2 4820 4076
e-mail: zubnylekar@skzl.sk

 

Kontakt pre inzerciu:

Ing. Helena Šalingová
tel.:      +421 2 4820 4073
e-mail: inzercia@skzl.sk