Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Distribúcia a kontaktZUBNÝ LEKÁR

PhDr. Lujza Hanová
šéfredaktorka
tel.: +421 2 4820 4076
e-mail: zubnylekar@skzl.sk

Ing. Helena Šulík Šalingová
inzercia
tel.: +421 2 4820 4073
e-mail: inzercia@skzl.sk 

STOMATOLÓG

MUDr. Juraj Strecha, PhD. 
predseda redakčnej rady
e-mail: strecha@medima.sk

PhDr. Lujza Hanová
redakcia, inzercia
tel.:      +421 2 4820 4076
e-mail: lujza.hanova@skzl.sk
              stomatolog@skzl.sk