Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Výbor pre rozpočet

Pripravuje Návrh rozpočtu Slovenskej komory zubných lekárov na príslušný kalendárny rok a predkladá ho rade komory na schválenie. Sleduje jeho  priebežné plnenie, čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek a v prípade potreby  navrhuje presuny finančných prostriedkov.

Predkladá rade komory každoročne Správu o hospodárení jednotlivých stredísk a SKZL ako celku, daňové priznanie organizácie, účtovnú závierku a prehľad odvodov dane.

MUDr. Martin Kotulič

Predseda Výboru pre rozpočet

MUDr. Stanislav Beli

Člen Výboru pre rozpočet

MDDr. Martin Šimo

Člen Výboru pre rozpočet

MUDr. Patrícia Husárová

Člen Výboru pre rozpočet

MDDr. Michaela Lifková

Člen Výboru pre rozpočet

MUDr. Miroslav Jánošík, MPH

Člen Výboru pre rozpočet

MUDr. Katarína Petránska

Člen Výboru pre rozpočet

MDDr. Janka Štefániková

Člen Výboru pre rozpočet

 

Podnety a pripomienky k práci výboru posielajte na Sekretariát SKZL:

Ing. Alica Bednárová

Sekretariát SKZL