Staň Sa Členom, Výhody Členstva

Zmyslom členstva je vytvorenie pevného spoločenstva zubných lekárov s aktívnym angažovaním sa pri tvorbe legislatívneho rámca, upeňovaním korektných vzťahov so zdravotnými poisťovňami pri tvorbe zreálnenia cien za zubno-lekárske výkony a realizácia spoločných aktivít a návrhov riešení odborných a stavovských otázok.

Spravodaj pre členov

Aktuálne informácie k výkonu povolania zubný lekár, legislatívnym zmenám, zmluvným a finančným vzťahom so zdravotnými poisťovňami, benefitom pre členov, ktoré s našimi partnermi priebežne aktualizujeme a tvoríme pre podmienky zubných lekárov.

Časopis Zubný lekár

Odborno-informačný dvojmesačník, informuje o dianí v komore, v zdravotníctve, upozorňuje na zmeny v legislatíve, navrhuje ďalšie postupy, informuje o činnosti jednotlivých orgánov a je bezplatne zasielaný všetkým členom. Pre člena ponúka priestor pre inzerciu bezplatne.

Časopis STOMATOLÓG

Recenzovaný odborný a vedecký časopis, zameraný na zubné lekárstvo. Vychádza 2 krát ročne. Prináša pôvodné teoretické a výskumné práce, referáty, ktoré možno využiť aj v praxi, súborné referáty a príspevky z praxe informujúce o súčasnom stave jednotlivých oblastí činnosti zubného lekárstva.

Online prístup k členským materiálom

Aktualizácia dát v registri zubných lekárov, online prístup k vzdelávaciemu cyklu s konkretizáciou kreditov za absolvované vzdelávacie akcie, právne a ekonomické poradenstvo, rýchla orientácia s administratívou pri založení si zubnej praxe.

E-learning

Vzdelávajte sa z pohodlia domova. So spoločnosťou Eduprofipharm pripravujeme AD testy pre zubných lekárov. SKZL ako odborný garant, na základe úspešnosti vykonania testu, pridelí kredity. Pre členov je účasť na elearningu bezplatná.

Online prístup k zahraničným periodikám

Chcete vedieť čo je nové v zubnom lekárstve vo svete? Členovia, požiadajte si o údaje k online prístupu na časopisy International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, Journal of Endodontics, Clinical advances in periodontics, Journal o Periodontology, Journal of Prosthetic Dentistry

UNION, poisťovňa

Zvýhodnené poistenie pre členov SKZL pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania a poistenia všeobecnej a osobitnej zodpovednosti za škodu. Union ponúka tiež výhodné poistenie pre Vás ako súkromnú osobu a Vašich rodinných príslušníkov.

VÚB BANKA

Máte záujem o založenie si praxe a potrebujete finančnú podporu? S našim dlhoročným partnerom VUB bankou pripravujeme pre členov benefity tak, aby odrážali potrebu a nutnosť zlepšenia zubnej praxe a poskytovali našim členom bezkonkurenčné finačné zázemie.

VÚB Leasing

Pre členov sme navýšili maximálny predschválený limit na 100 000 €, max. financovaná hodnota 1 predmetu je 60 000 €. Limit môže byť vyčerpaný na: financovanie osobných a úžitkových motorových vozidiel do 3,5t financovanie zdravotníckej techniky kombináciu vyššie uvedených predmetov financovania.

Partneri

BMW Group Slovakia - zvýhodnené cenové podmienky aj v roku 2020. RZP, a.s. - akreditovaný program sústavného vzdelávania Neodkladná podpora životných funkcií. EuroTRADING EDU s.r.o. - zvýhodnené vypracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov kvôli nariadeniu o GDPR.

Hľadáte Zubného Lekára Na Slovensku?

Nájdite si zubného lekára podľa miesta výkonu, špecializácie, zdravotnej poisťovne a poskytovanej zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti.

Partneri

Poradíme Vám

Mgr. Ingrid Gašičová Hebertová, MPH
Mgr. Ingrid Gašičová Hebertová, MPH
Riaditeľka

+421 2 4820 4071

Mgr. Peter Kotira, PhD.
Mgr. Peter Kotira, PhD.
Právnik - kontaktovať len počas stránkových hodín (info - Kontakty)

+421 2 4820 4074

PhDr. Lujza Hanová
PhDr. Lujza Hanová
Šéfredaktorka Zubný lekár, médiá a PR

+421 905 651 060

Gabriela Červenková
Register a licencie

+421 2 4820 4072