Predošlé
Ďalšie

Aktuality

Staň Sa Členom, Výhody Členstva

Zmyslom členstva je vytvorenie pevného spoločenstva zubných lekárov s aktívnym angažovaním sa pri tvorbe legislatívneho rámca, upeňovaním korektných vzťahov so zdravotnými poisťovňami pri tvorbe zreálnenia cien za zubno-lekárske výkony a realizácia spoločných aktivít a návrhov riešení odborných a stavovských otázok. 

Aktuálne informácie k výkonu povolania zubný lekár, legislatívnym zmenám, zmluvným a finančným vzťahom so zdravotnými poisťovňami, benefitom pre členov, ktoré s našimi partnermi priebežne aktualizujeme a tvoríme pre podmienky zubných lekárov.

Odborno-informačný dvojmesačník, informuje o dianí v komore, v zdravotníctve, upozorňuje na zmeny v legislatíve, navrhuje ďalšie postupy, informuje o činnosti jednotlivých orgánov a je bezplatne zasielaný všetkým členom. Pre člena ponúka priestor pre inzerciu bezplatne.

Recenzovaný odborný a vedecký časopis, zameraný na zubné lekárstvo. Vychádza 2 krát ročne. Prináša pôvodné teoretické a výskumné práce, referáty, ktoré možno využiť aj v praxi, súborné referáty a príspevky z praxe informujúce o súčasnom stave jednotlivých oblastí činnosti zubného lekárstva.

Aktualizácia dát v registri zubných lekárov, online prístup k vzdelávaciemu cyklu s konkretizáciou kreditov za absolvované vzdelávacie akcie, právne a ekonomické poradenstvo, rýchla orientácia s administratívou pri založení si zubnej praxe.

Vzdelávajte sa z pohodlia domova. So spoločnosťou Eduprofipharm pripravujeme AD testy pre zubných lekárov. SKZL ako odborný garant, na základe úspešnosti vykonania testu, pridelí kredity. Pre členov je účasť na elearningu bezplatná.

Chcete vedieť čo je nové v zubnom lekárstve vo svete? Členovia, požiadajte si o údaje k online prístupu na časopisy International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, Journal of Endodontics, Clinical advances in periodontics, Journal o Periodontology, Journal of Prosthetic Dentistry

UNION, poisťovňa

Zvýhodnené poistenie pre členov SKZL pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania a poistenia všeobecnej a osobitnej zodpovednosti za škodu. Union ponúka tiež výhodné poistenie pre Vás ako súkromnú osobu a Vašich rodinných príslušníkov.

Máte záujem o založenie si praxe a potrebujete finančnú podporu? S našim dlhoročným partnerom VUB bankou pripravujeme pre členov benefity tak, aby odrážali potrebu a nutnosť zlepšenia zubnej praxe a poskytovali našim členom bezkonkurenčné finačné zázemie.

BMW Group Slovakia – zvýhodnené cenové podmienky aj v roku 2020. RZP, a.s. – akreditovaný program sústavného vzdelávania Neodkladná podpora životných funkcií. EuroTRADING EDU s.r.o. – zvýhodnené vypracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov kvôli nariadeniu o GDPR.

Hľadáte Zubného Lekára Na Slovensku?

Nájdite si zubného lekára podľa miesta výkonu, špecializácie, zdravotnej poisťovne a poskytovanej zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti.

Partneri

Poradíme Vám

Mgr. Peter Kotira, PhD.

Právnik - kontaktovať len počas stránkových hodín (info - Kontakty)

Ing. Kristína Vančová

Asistent prezidenta

Ing. Helena Šulík Šalingová

Vzdelávanie

Mgr. Mária Máchalová

Register a licencie

Ing. Alica Bednárová

Ekonóm

Mgr. Jana Kratochvílová Füleová

Sekretariát