Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Cenník inzercie

Cenník a podmienky inzercie v časopise ZUBNÝ LEKÁR a STOMATOLÓG na rok 2024

Časopis Zubný lekár vydáva Slovenská komora zubných lekárov ako informačný dvojmesačník 6 x ročne a časopis Stomatológ vychádza 2x ročne.

STOMATOLÓG

ZUBNÝ LEKÁR

Plošná inzercia:

Prehľad formátov (šírka x výška v mm)

Cenník – plošná inzercia farebná

1/1  strana    950 €
1/2  strany    500 €
1/4  strany    300 €
2/3  strany    700 €
1/3 strany    400 €
Vnútorná strana obálky  1000 €
Zadná strana obálky  1100 €

Zľavy

5% ………….za 2 x opakovanú inzerciu
10% ……….za 3 x opakovanú inzerciu
15% ……….za 4 x opakovanú inzerciu
30% ………za celoročnú inzerciu (zľava bude priznaná pri zadaní písomnej objednávky)

Príplatky

Za umiestnenie reklamy na určenom mieste (ak to umožní redakčné radenie strán) + 10% k základnej cene inzerátu. Agentúrnu províziu neposkytujeme.

Riadková inzercia:  

 • Pre členov SKZL do 45 slov 1x ročne zdarma
 • Pre členov SKZL uverejnenie každej ďalšej riadkovej inzercie do 45 slov/rok so zľavou 20%
 • Pre nečlenov a pre právnické osoby – poskytovateľov zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti:
  1 – 25 slov
20,00 €
26 – 45 slov
40,00 €
46 – 100 slov
90,00 €
nad 100 slov
iba plošná inzercia
 • Zahraničný inzerent – členské štáty EÚ –  minimálna cena riadkovej inzercie za jeden inzerát 100 €.
 • Zahraničný inzerent – nečlenské štáty EÚ – minimálna cena riadkovej inzercie za jeden inzerát 190 €.
 • K riadkovej inzercii v rámčeku sa účtuje 15% z ceny inzerátu.

Paušálny poplatok za zúčtovanie platieb zo zahraničia je 13,00 €.

Textová reklama, PR článok:

Firemný alebo odborný text (článok), dodaný zadávateľom, ktorý obsahuje informácie o firme, jej službách, produktoch a výrobkoch. Úprava reklamnej prezentácie musí byť spracovaná v súlade s grafickou úpravou časopisu. Textové a obrazové podklady dodáva zadávateľ.

PR článok 1/1 strana       750,00 €
PR článok ½ strany         400,00 €

Cena je vrátane grafického spracovania grafikom SKZL.

Vkladaná inzercia:

Zásielka sa vkladá do časopisu, ktorý je vo fólii.

 • Leták, 4+4, obojstranný do 20 g –  0,35 €/ks
 • Leták, brožúra, 4+4 nad 20 g – cena po upresnení váhy a rozmerov
 • Príbal vzoriek produktov – cena dohodou
 • Tlač printov a reprintov (vkladačky) – cena dohodou
Maximálny počet vkladaní je obmedzený. Pri väčšom záujme rozhoduje dátum prijatia objednávky.
Z technických dôvodov nie je možné vkladať do časopisu trojrozmerné (3D) predmety.
 
V cene vkladanej inzercie nie je zahrnutá tlač letákov – letáky dodáva zadávateľ inzercie, po dohode vieme tlač zabezpečiť.
Technické parametre: Formát A4, rozmery: 290×205,  Farebnosť 4 + 4 CMYK, papier 135 g natieraný lesklý, spracovanie: orez.
Regionálne komory platia len za manipuláciu a zväzkovanie: 1000 ks = 35 eur bez DPH.
V prípade  inzercie vzdelávacej  akcie, ktorá je  organizovaná regionálnou komorou v spolupráci s firmou, bude táto inzercia účtovaná v plnej výške. Jej zverejnenie len na internetovej stránke SKZL bude bezplatné.

Na vkladanú inzerciu sa nevzťahujú objemové zľavy.

Reklamný baner na stránke www.skzl.sk:

Cena za reklamný baner, uverejnenie loga, reklamy na internetovej stránke www.skzl.sk 

Rozmer: 540 x 270 px (4:2) – 80,00 €/1 týždeň

Podmienky zverejnenia inzercie

 • SKZL si vyhradzuje právo odmietnuť inzerciu (aj vkladanú) z dôvodov:  obsahu, technickej úrovne, rozporu s platnými právnymi predpismi, rozporu so záujmami SKZL a  záujmami zubných lekárov (pri zverejňovaní ponuky zamestnania je povinnosť inzerenta uvádzať sumu základnej zložky mzdy podľa § 62 zákona č. 5/2004 Z. z.).
 • Neuverejňuje sa politická reklama.
 • Inzeráty prijímame len v písomnej podobe – predloha v elektronickej forme.
 • Jeden riadok je maximálne 55 znakov vrátane medzier.
 • Cena sa vzťahuje na jednorazové  uverejnenie v jednom čísle časopisu Zubný lekár alebo časopisu Stomatológ.

Technické podmienky

 • Hotové inzercie dodať vo formáte press pdf
 • Inzercie dodané ako jpg, tiff musia mať rozlíšenie minimálne 300 dpi, CMYK. V prípade celostránkových inzercií spadávka 3 mm z každej strany
 • Podklady zasielať e-mailom, prípadne na USB kľúči alebo na CD
 • Obrázky zasielať vo formáte jpg, tiff, eps, pdf a pod.
 • Bitmapové obrazy (raster) v rozložení 300 – 600 DPI, farebnosť CMYK
 • Písmo previesť do kriviek
 • Absolútne nevhodné sú obrázky importované do Wordu, Excelu a PowerPointu a tiež obrázky získané sťahovaním z internetových stránok
 • Logotypy posielať v krivkách
 • Text pre riadkovú inzerciu alebo plošný inzerát bez obrázkov (určený na zalomenie) zasielať v editovateľnej forme ako textový súbor vo Worde (.DOC)

Fakturácia

 • Inzerciu je potrebné si objednať v predstihu, nakoľko bude uverejnená až po  úhrade faktúry. Objednávateľ dostane číslo časopisu v ktorom si inzerciu objednal (Zubný lekár alebo Stomatológ) v elektronickej podobe na uvedenú e-mailovú adresu.

Ceny sú uvedené bez DPH.

Fakturačné údaje:
 
Slovenská komora zubných lekárov
Fibichova 14
821 05 Bratislava
IČO: 17639646, DIČ DPH: SK2021176234
Bankové spojenie: VUB, číslo účtu: SK13 0200 0000 0020 0622 6851
Informácie o časopise:
 
Náklad oboch časopisov je 3 100 ks.
Časopisy nie sú voľne predajné.
Časopisy sú zverejnené aj na internetovej stránke Slovenskej komory zubných lekárov www.skzl.sk v časti prístupnej len pre jej členov. Časopisy sa distribuujú bezplatne na adresy členov SKZL (cca 2 950 ks)  a tiež  firmám, inštitúciám a predplatiteľom na základe objednávky.
Formát časopisu: A4
Papier: obálka 135 g  natieraný lesklý, vnútro 115 g natieraný lesklý
Väzba: V1
 
Kontakt:
Redakcia časopisu Zubný lekár, ul. Fibichova 14, 821 05 Bratislava, tel.: +421 2 4820 4076
Šéfredaktorka: PhDr. Lujza Hanová, e-mail: lujza.hanova@skzl.sk.
Objednávka inzercie: Ing. Helena Šulík Šalingová, tel.: +421 2 4820 4073, e-mail: inzercia@skzl.sk