Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Fajčenie a ústna dutina

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

Fakty súčasnosti:

 • Celkový počet fajčiarov v EU za posledné desaťročie sa znížil, ale fajčí 28% obyvateľov EU a 29% mladých ľudí vo veku 15-24 rokov,
 • Z fajčiarov 70% začalo fajčiť pred 18-tym rokom a 94% pred 25-tym rokom veku.
   Užívanie tabaku vytvára u detí a mladých dospelých nikotínovú závislosť
 • Fajčenie je hlavnou príčinou celkových ochorení, kde prevencia má pozitívnu úlohu
 • Polovica fajčiarov zomiera predčasne o 10 rokov skôr. Každé 4 sekundy
 • zomrie jeden človek na následky fajčenia
 • Fajčenie postihuje všetky orgány ľudského tela
 • Fajčenie s užívaním alkoholu je príčinou 90% orálnych karcinómov
 • Fajčiari majú dlhodobo zlý zdravotný stav – onkologické, kardiovaskulárne a pľúcne ochorenia
 • 25,3 miliárd € tvoria náklady na zdravotnú starostlivosť fajčiarov v Európe
 • spoločnosť prichádza ročne o 8,3 miliárd € ročne pre zníženú produktivitu spôsobenú fajčením

 

Ciele SZO:

Projekt Zdravie pre všetkých do roku 2000 vytýčil cieľ , aby :

–     80% európskej populácie boli nefajčiari   cieľ splnilo len Švédsko !

Predpoklad do roku 2030 :

Nárast úmrtnosti vo svete v dôsledku fajčenia bude 10 miliónov ľudí ročne.

Riziko fajčenia – závery SZO:

 1. Užívanie tabaku v akejkoľvek forme zvyšuje riziko orálneho karcinómu a leukoplakie 5-6 krát viac ako u nefajčiarov.
 2. Fajčenie tabaku 2x viac zvyšuje riziko ochorení parodontu.
 3. Pasívne fajčenie 1,5 – 2 x viac zvyšuje riziko vzniku zubného kazu v mliečnom aj trvalom chrupe.
 4. Fajčenie zvyšuje riziko predčasných strát zubov 1,5 x viac.

Skutočnosť zo štatistiky …

SR je vo výskyte zhubných nádorov úst a tvárovej oblasti v Európe na 3.mieste vo výskyte, ale na 2.mieste v úmrtnosti.

Nielen fajčenie tabaku je smrteľné, ale používanie všetkých tabakových výrobkov, vrátane vodnej fajky. Tabakové výrobky obsahujú 7000 chemických zlúčenín a z nich 250 je jednoznačne toxických alebo spôsobujú rakovinu. Užívanie smokeless produktov spôsobuje vážne, v niektorých prípadoch smrteľné následky.

Rovnako tzv. pasívne fajčenie spôsobuje vážne problémy. Novšie tabakové výrobky obsahujú podobné chemické zlúčeniny ako klasické tabakové výrobky a poškodzujú zdravie.

Následky fajčenia v ústnej dutine

•        Leukoplakia oris 
•        Orálny karcinóm
•        Ochorenia parodontu
•        Porucha hojenia 
•        Vplyv na zubné implantáty 
•        Poruchy chuti
•        Zápach z úst 
•        Zníženie estetiky
 

Leukoplakia oris –najčastejší predrakovinový stav, potenciálne zhubný stav ústnej sliznice, biela plocha pevne priliehajúca na sliznicu.

Je prítomná približne 6 x viac u fajčiarov ako nefajčiarov

Ochorenia parodontu

 • Fajčenie je hlavný rizikový faktor chronických deštruktívnych ochorení parodontu – zápalu všetkých častí parodontu, s predčasnou stratou zubov
 • Bol zistený pozitívny vzťah medzi výskytom a závažnosťou ochorení parodontu ufajčiarov = zvýšený úbytok kostného lôžka a porušenie úponu ďasna s tvorbou parodontálnych vačkov.

 

Parodontitis sa zhoršuje rýchlejšie čím jedinec dlhšie  a veľa fajčí. Zároveň liečba zaberá oveľa pomalšie, v porovnaní s nefajčiarmi:

 • fajčenie spôsobuje zúženie krvných ciev v ďasne, čo spôsobuje znížený prívod výžiny do tkaniva,
 • poškodzuje funkciu bielych krviniek,
 • znižuje odolnosť tkaniva,
 • škodlivé splodiny fajčenia prenikajú do ďasna a poškodzujú jeho bunky.
Hojenie rán
 • Tabak spôsobuje zúženie ciev, spomaľuje a komplikuje hojenie, po vytiahnutí zuba
 • negatívne ovplyvňuje postoperačné hojenie – toxické produkty fajčenia sa viažu na povrch koreňa zuba (komplikuje výkony dentoalveolárnej a parodontálnej chirurgie)
 
Zubné implantáty
 • Fajčenie je „ prekážkou“ k počiatočnému procesu hojenia implantátu do kosti adlhodobého liečebného úspechu.

 

Foetor ex ore (zápach z úst) a poruchy chuti

 • Fajčenie je príčinou chronického zápachu z úst
 • Fajčenie znižuje prah vnemu chuti -fajčiari užívajú 10 x väčšie množstvo kuchynskej soli,

 

Estetika

 • Tabakové pigmenty vnikajú do skloviny zuba, do „bielych“ výplní, zubných náhrad a do sliznice Zmeny sú individuálne rozdielne a je ich možné odstrániť metódami profesionálnej ústnej hygieny u zubného lekára/dentálneho hygienika.

 

Fajčenie matky počas tehotenstva:

 • u dieťaťa je príčinou vzniku rázštepov, zhubných nádorov, ochorení parodontu a vrodených vývinových ochorení

 

Fajčenie u žien v klimaktériu a postklimaktériu

 • znižuje vstrebávanie vápnika tenkým črevom = dochádza k zvýšenej resorpcii kostného lôžka zuba a zhoršeniu parodontitídy a ku predčasným stratám zubov.

 

Úloha zubných lekárov v redukcii fajčenia:

 • pomoc pacientom skončiť fajčenie spočíva v pravidelnom periodickom vyšetrení pacienta,
 • zubný lekár musí dôkladne poznať celkový zdravotný stav pacienta (anamnéza),
 • sú povinní informovať pacienta o negatívnom vplyve fajčenia v ústach a v hrdle; ukázať im následky fajčenia v ústnej dutine
 • jednoznačný vzťah medzi orálnymi ochoreniami a fajčením vytvárajú príležitosť pre zubného lekára podieľať sa na kontrole užívania tabaku a podporných programoch boja proti fajčeniu,
 • majú príležitosť vplývať na deti a mladistvých a ich zákonných zástupcov informáciou o nebezpečenstve fajčenia
 • môžu vplývať na zdravých pacientov počas preventívnych vyšetrení, dávajúc im príležitosť komunikovať predtým ako ochorenie vznikne (primárna prevencia),
 • viac času trávia s pacientom ako iní zdravotnícki pracovníci Þ príležitosť spojiť výchovu a metódy praxe v multidisciplinárnom procese zvyšovania počtu nefajčiarov.

 

… Pamätajte, nikdy nie je neskoro prestať…

 
… Vaše rozhodnutie ukončiť fajčenie je:
 • výrazne spojené so zlepšením ústneho zdravia,
 • so znížením počtu chýbajúcich zubov,
 • s parodontálnym zdravím
 • a zníženým rizikom nových zmien a zhubných nádorov …