Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Vysoký krvný tlak a ochorenia srdca

prof. MUD. Neda Markovská, CSc.

Ochorenia srdca a ciev a ústne zdravie

 • Podľa štatistických údajov najčastejšou príčinou úmrtia obyvateľov na Slovensku sú ochorenia obehovej sústavy – ochorenia srdca a ciev = ischemické choroby srdca, cievne choroby mozgu, iné choroby tepien, malých tepničiek a pod.(štatistika NCZI 2018)
 • Je dokázaný vplyv neliečených zápalových stavov v ústnej dutine na zhoršenie stavu srdca a ciev. Výlučky baktérií, ktoré zápal vyvolávajú sa krvnou cestou z ústnych tkanív dostávajú buď do srdca alebo do krvných ciev. Tento stav označuje fokálna infekcia zubného pôvodu.
 • Najčastejším ochorením je parodontitída a zápal v okolí hrotu koreňa zuba ako komplikácia zápalu zubnej drene (apikálna parodontitída). Tento stav sa laicky nazýva nesprávne „vačok“.

Ochorenia srdca a ciev (kardiovaskulárne ochorenia)

… u ktorých je dokázaný negatívny vplyv zápalu z ústnej dutiny :

 • Ochorenia ciev srdca
 • Ochorenia periférnych ciev
 • Vysoký krvný tlak (hypertenzia)
 • Zápal vnútornej výstelky srdca (subakútna bakteriálna endokarditída)
 • Ateroskleróza

Spoločné rizikové faktory

… neliečenej parodontitídy na kardiovaskulárnej ochorenia : 

            –  vek +  pohlavie

            –  výživa

            –  zvýšená hladina cholesterolu

            –  vysoký krvný tlak

            –  obezita

            –  DM

            –  fajčenie

            –  sociálno-ekonomický status a vzdelanie 

Výsledky súčasných výskumov a klinickej praxe ukázali, že …:

 1. Príčinou zápalu srdcovej výstielky (endokardu) sú baktérie. Hlavnou skupinou sú baktérie, ktoré sú označené ako streptococcus a staphylococcus, ale okrem týchto boli zistené vo vzorkách aj baktérie zápalu parodontu a zubného kazu: Aggregatibacter actinomyc.v 26 %, Lactobacillus  21 %.
 2. Ochorenia ciev mozgu – bolo zistené, že u mnohých pacientov s krvácaním do mozgu boli nájdené baktérie neliečenej parodontitídy.
 3. Iná skupina baktérií z ústnej dutiny (Prevotela gingivalis a Streptococcus sanguis) má priamy účinok na krvné doštičky, ktoré sa viažu na vnútornej stene cievy pacienta s aterosklerózou, ktorú takto zhoršujú.

 

Ako predchádzať komplikáciám a problémom ? 

 • Pri stanovení niektorej z diagnóz ochorenia srdca a/alebo ciev internistom alebo kardiológom je pacient odosielaný na rôzne vyšetrenia, aby bolo možné nájsť príčiny, ktoré ochorenie zhoršujú alebo môžu zhoršovať. Pacient je odoslaný aj k zubnému lekárovi na vylúčenie, resp. potvrdenie fokálnej infekcie v ústnej dutine.
 • Zuby, ktoré sú označené ako ložisková infekcia je nevyhnutné extrahovať, najmä tie, ktoré majú zápal v okolí koreňa zuba. Ďalej sú to zuby kývavé s veľkou stratou kostného lôžka. Je potrebné uviesť, že takéto zuby pacienta nebolia. Pacienti preto nie sú ochotní podstúpiť extrakcie zubov. Neuvedomujú si riziko komplikácií na srdce a cievy.
 • Komplikácie často nastávajú krátko po transplantácií srdcovej chlopne, kde vzniká zápal srdcovej výstelky alebo iná vážna komplikácia na srdci. Pacient je v ohrození života.
 • Stavy počiatočnej a miernej formy parodontitídy je nevyhnutné liečiť konzervačnou metódou a pravidelne, aspoň v 3-mesačných intervaloch ošetrovať s cieľom znížiť zápal na minimum.
 • Rovnako takéto ošetrenie má absolvovať pravidelne každý pacient s ochorením srdca alebo ciev, aby sa minimalizovalo pôsobenie infekcie z ústnej dutiny.