Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Zubný kaz

Zubný kaz je :   

 • ochorenie tvrdých zubných tkanív, je to chronické infekčné neprenosné ochorenie – to znamená ide o ochorenie pomaly sa vyvíjajúce spôsobené baktériami, neprenáša sa z jedného človeka na druhého,  
 • ochorenie nie je dedičné,
 • najčastejšie sa vyskytujúce neprenosné ochorenie v Európe
 • globálny celosvetový zdravotný problém spôsobujúci zdravotné, sociálne a ekonomické následky pre jednotlivca a krajiny,
 • zubný kaz má neustále vysoký výskyt v populácii na Slovensku, aj napriek veľkým edukačným kampaniam obyvateľov,
 • choroba sa vyskytuje počas celého života človeka od  útleho detstva až do vysokého veku
 • príčinou bolesti a nepríjemných pocitov
 • častou príčinou neprítomnosti v práci alebo v škole
 • najčastejšou príčinou predčasných strát zubov

Vznik zubného kazu je ovplyvnený výživou, má nepriaznivý vplyv na celkové zdravie a kvalitu života. Zubný kaz a obezita majú spoločné rizikové faktory. Voľné cukry sú najvýznamnejšou hlavnou príčinou vo vývoji zubného kazu a obezity. Voľné cukry sa nachádzajú v : 

 • sladkostiach (cukríky, bonbóny, koláče, sladené cereálie, sladké dezerty, sacharóza a med sú najčastejším zdrojom voľných cukrov),
 • v sladených nápojoch vrátane 100 % džúsov, v mliečnych sladených nápojoch.

SZO odporúča obmedziť príjem voľných cukrov na menej ako 10% a ideálne na 5 % celkovej energie.

Zubný kaz

Zubný kaz sa vyskytuje ako úbytok zubného tkaniva (skloviny a zuboviny) a je spôsobený kyselinami produkovanými baktériami v zubnom povlaku pri konzumácii sladených potravín . Dochádza k úbytku minerálov, znižuje sa množstvo vápenatých solí (demineralizácia). Zubný povlak je výborným „domovom“ baktérií a hromadí sa najmä v ryhách na žuvacích plochách črenových zubov a stoličiek, na bočných plochách zubov, na krčku zuba a v okolí ďasna, rovnako ako aj na okrajoch výplní.

Počiatočné štádiá zubného kazu sú často bez príznakov, kým pokročilé štádia sú sprevádzané bolesťou na rôzne podnety (sladké, kyslé, studené). Neliečený zubný kaz je príčinou zápalu zubnej drene až abscesu. Pokročilé štádiá sú často príčinou extrakcie zuba.

Vývoj zubného kazu je ovplyvnený : 

 • odolnosťou zubných tkanív,
 • druhom a počtom kazotvorných baktérií (Streptococcus mutans, Lactobacillus acidophilus),
 • množstvom a frekvenciou prijímaných cukrov počas dňa. Je dokázané, že zubný kaz vzniká na povrchu skloviny po 270 hodinách kyslého pôsobenia (pH je nižšie ako 5,5),
 • množstvom a zložením sliny,
 • nízkou hladinou fluoridov aplikovaných na povrch zuba.

Zubný kaz raného detstva

Výskyt zubného kazu sa v poslednom období posúva viac do mliečneho chrupu malých detí. Postihuje predovšetkým mliečne horné rezáky pred 36. mesiacom života, čo je považované za závažný zubný kaz.  Vzniká ako dôsledok pitia sladených nápojov z fľašiek s cumľom od smädu alebo namáčaním cumľa do medu. Častokrát deti s týmito fľašami aj zaspávajú.

Vyskytuje sa jedna alebo viacero kazových lézií. Nakoľko mliečne zuby obsahujú menej minerálnych látok ako trvalé, zubný kaz sa šíri oveľa rýchlejšie až plne zničí korunku zuba. Takéto zuby alebo ich zbytky majú hnedé sfarbenie a esteticky znevýhodňujú vzhľad dieťaťa. Dieťa má problémy s odhrýzaním potravy a má bolesti.

Dieťa s deštruovanými zubami môže byť terčom posmechu v detskom kolektíve pre nesprávne vyslovené slová a vzhľad. Ak poškodený zub je nevyhnutné vytiahnuť predčasne, dochádza v tom mieste k zastaveniu rastu kosti a k poruche prerezania trvalého zuba.

Výskyt zubného kazu môže byť redukovaný na minimum dodržiavaním preventívnych metód, ktoré sú schopné redukovať čiastočne alebo úplne jeho negatívny vplyv na ostatné orgány ľudského tela, čím sa znížia aj aj ekonomické potreby na liečbu zubného kazu. Najlepším ukazovateľom úspešnej prevencie má byť znižujúci sa počet pokazených zubov u detí. Zvyšujúci sa detí bez zubného kazu, ako je napr. v Švajčiarsku, kde výsledky ukazujú u 12-ročných detí viac ako 80% bez zubného kazu. Príkladom môžu byť aj Dánsko, Fínsko, Francúzsko a Nórsko, Žiaľ, že u nás ešte dlho nebudeme sa mať čím pochváliť a Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším výskytom zubného kazu.

Práve zubný kaz je jedno z mála ochorení, kde prevenciou vieme úplne zabrániť jeho vzniku.