Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Výbor pre dentálnu prax

Základným zameraním výboru je riešenie postavenia zubného lekárstva v rámci systému zdravotnej starostlivosti, najmä v súvislosti s materiálno-technickým vybavením a personálnym zabezpečením ambulancií zubného lekárstva a úhrady poskytnutej zdravotnej starostlivosti z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Zástupcovia výboru rokujú v rámci pôsobnosti výboru s orgánmi štátnej správy, územnej a záujmovej samosprávy a zdravotnými poisťovňami.

MUDr. Martin Rebry

Predseda Výboru pre dentálnu prax

MUDr. Patrícia Husárová

Člen Výboru pre dentálnu prax

MDDr. Peter Džupa

Člen Výboru pre dentálnu prax

MDDr. Marcel Paľovčík

Člen Výboru pre dentálnu prax

MUDr. Tomáš Ratkovský

Člen Výboru pre dentálnu prax

MUDr. Jozef Hudec

Člen Výboru pre dentálnu prax

MUDr. Ján Soták

Člen Výboru pre dentálnu prax

MUDr. Július Ladický

Člen Výboru pre dentálnu prax

MUDr. Igor Moravčík

Člen Výboru pre dentálnu prax

MDDr. Martin Šimo

Člen Výboru pre dentálnu prax


Podnety spadajúce do pôsobnosti výboru zasielajte Mgr. Peter Kotira, PhD. – právnik

Mgr. Peter Kotira, PhD.

Právnik