Médiá

Výbor pre dentálnu prax

Základným zameraním výboru je riešenie postavenia zubného lekárstva v rámci systému zdravotnej starostlivosti, najmä v súvislosti s materiálno-technickým vybavením a personálnym zabezpečením ambulancií zubného lekárstva a úhrady poskytnutej zdravotnej starostlivosti z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Zástupcovia výboru rokujú v rámci pôsobnosti výboru s orgánmi štátnej správy, územnej a záujmovej samosprávy a zdravotnými poisťovňami.

MUDr. Jozef Hudec

Predseda Výboru pre dentálnu prax

MUDr. Igor Moravčík

Člen Výboru pre dentálnu prax

MUDr. Patrícia Husárová

Člen Výboru pre dentálnu prax

MDDr. Martin Šimo

Člen Výboru pre dentálnu prax

MUDr. Ján Soták

Člen Výboru pre dentálnu prax

MUDr. Július Ladický

Člen Výboru pre dentálnu prax

MDDr. Peter Džupa

Člen Výboru pre dentálnu prax

MUDr. Rastislav Dráč

Člen Výboru pre dentálnu prax


Podnety spadajúce do pôsobnosti výboru zasielajte Mgr. Peter Kotira, PhD. – právnik

Mgr. Peter Kotira, PhD.

Právnik