Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Kontrolný výbor

Je kontrolným orgánom komory. Kontrolný výbor kontroluje, či činnosť komory a jej jednotlivých orgánov je vykonávaná v zmysle vnútorných predpisov komory, rozhodnutí orgánov komory a právnych predpisov. Rozhoduje aj o sťažnostiach a v prípade opodstatnenosti podáva návrh na začatie disciplinárneho konania.

 

doc. MUDr. Peter Džupa, PhD., MPH.

Predseda Kontrolného výboru SKZL

MUDr. Ľudmila Ortutová

Podpredseda Kontrolného výboru

MUDr. Mária Agárska

člen Kontrolného výboru

MUDr. Katarína Hasidlová

Člen Kontrolného výboru

MUDr. Zuzana Kukolíková

Člen Kontrolného výboru

MUDr. Katarína Labudová

Člen Kontrolného výboru

MDDr. Jozef Oravský

člen Kontrolného výboru

MUDr. Jana Reháková

člen Kontrolného výboru

MDDr. Mária Slobodníková

člen Kontrolného výboru

 

Podnety a pripomienky k práci výboru posielajte na Sekretariát SKZL:

Ing. Alica Bednárová

Ekonóm