Médiá

Kontrolný výbor

Je kontrolným orgánom komory. Kontrolný výbor kontroluje, či činnosť komory a jej jednotlivých orgánov je vykonávaná v zmysle vnútorných predpisov komory, rolex datejust replica rozhodnutí orgánov komory a právnych predpisov. Rozhoduje aj o sťažnostiach a v prípade opodstatnenosti podáva návrh na začatie disciplinárneho konania.

 

MUDr. Peter Džupa, PhD.

Predseda Kontrolného výboru SKZL

MUDr. Peter Osuský

Podpredseda Kontrolného výboru

MUDr. Zuzana Kukolíková

člen Kontrolného výboru

MUDr. Katarína Labudová

Člen Kontrolného výboru

MUDr. Peter Novotný

Člen Kontrolného výboru

MUDr. Ľudmila Ortutová

Člen Kontrolného výboru

MUDr. Jana Reháková

člen Kontrolného výboru

 

Podnety a pripomienky k práci výboru posielajte na Sekretariát SKZL:

Mgr. Jana Kratochvílová Füleová

Sekretariát SKZL