Médiá

RKZL Trnava – Vzdelávanie

POZÝVAME VÁS V ROKU 2024:

7.6.2024 „mddR. Trnava“, Kultúrne centrum Malý Berlín, Štefánikova 4, Trnava – seminár mladých zubných lekárov  trnavského regiónu so spoločenským programom na záver

29.11.2024Tradičný trnavský mikulášsky seminár“

Neodkladná podpora životných funkcií„:


 – v spolupráci s f. Merea a.s.  v Hlohovci a v Komárne 

 – v spolupráci s f. RZP a.s. v Trenčíne