Médiá

RKZL Trnava – Vzdelávanie

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V ROKU 2023:

24.3.2023 teoreticko-praktické školenie „Od endodoncie k provizórnej rekonštrukcii zubu“ s MDDr. Filipom Langerom (Skalica)

                   a workshop „Chirurgický prístup k endodoncii“ s MUDr. Amirom Amiry Maneshom, PhD. (Holíč)

1.12.2023 Tradičný trnavský mikulášsky seminár“

Neodkladná podpora životných funkcií„:
 – v spolupráci s f. Merea a.s.  v Hlohovci a v Komárne – termíny dole v pozvánke

 – v spolupráci s f. RZP a.s. v Trenčíne – termín dole v pozvánke