Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Preventívne prehliadky

PREVENTÍVNE OPATRENIA

Súčasťou prevencie sú pravidelné vyšetrenia ústnej dutiny s cieľom zistiť včasné príznaky ochorenia s následnou okamžitou liečbou.

Význam preventívnej prehliadky je v tom, že cieleným vyšetrením v pravidelnom intervale sa včas dozvieme pravdu o svojom zdravotnom stave. Teda v čase, keď ešte nemusíme pociťovať žiadne zdravotné problémy, ktoré by vyžadovali návštevu lekára. Vyšetrením dokážeme zistiť napr. začínajúci zubný kaz v sklovine, prvé príznaky zápalu ďasien, ktoré pacientovi nespôsobujú problémy.

Každý obyvateľ SR má podľa zákona nárok na preventívnu prehliadku, ktorá je uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia nasledovne :

Preventívna prehliadka ústnej dutiny u detí a dorastu

Vykonáva sa dvakrát ročne u detí do dovŕšenia 18.-teho roku.

Obsahuje podrobnú prehliadku chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrolu medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, ústnej hygieny a hygienických návykov, určenie indexu KPE, CPITN po 15. roku veku.

Preventívna prehliadka ústnej dutiny u dospelých

Vykonáva sa jeden krát v roku u osôb nad 18 rokov.

Obsahuje podrobnú prehliadku chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrolu medzičeľustných vzťahov, zubných náhrad, ústnej hygieny a hygienických návykov, určenie indexov KPE a CPITN.

Preventívna prehliadka v tehotenstve

Vykonáva sa dvakrát počas tehotenstva, s odporúčaním v 12. a 28. týždni tehotenstva

Obsahuje podrobnú prehliadku chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrolu medzičeľustných vzťahov, zubných náhrad, ústnej hygieny a hygienických návykov, určenie indexov KPE a CPITN.

 

Obsah preventívnej prehliadky 

Tehotenstvo