Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

RKZL Bratislava – O nás

Slovenská komora zubných lekárov združuje lekárov  v Slovenskej republike, podporuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne poskytovanej stomatologickej starostlivosti. Poslaním komory je tiež spoluvytváranie podmienok na zlepšenie orálneho zdravia obyvateľstva Slovenskej republiky. SKZL chráni a rozvíja slobodný výkon povolania zubného lekára, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme každého pacienta.

Patrónkou zubných lekárov a všetkých, ktorí trpia bolesťami zubov je Svätá Apollónia. Svoj sviatok slávi 9. februára. Narodila sa v 2.-3. storočí v Alexandrii. O jej živote sa vie málo, avšak je známe, že zomrela v roku 249 v čase masového prenasledovania kresťanov. Pretože sa odmietla vzdať svoje viery, sfanatizovaní dav ju mučil, vytrhali jej zuby, polámali čeľusť a hrozili jej upálením. Napriek utrpeniu sa svojej viery nezriekla  a sama sa hodila do plameňov, kde zhorela. Vďaka svoje odvahe a rozhodnutiu radšej obetovať vlastný život,  bola neskôr blahorečená.
Svätá Apolónia sa zobrazuje s kliešťami a je aj ochrankyňou proti bolestiam zubov.

Prezident RKZL
zastupuje regionálnu komoru navonok; zvoláva a vedie zasadnutia prezídia, vedie zasadnutia rady  predsedá zasadnutiu zhromaždenia delegátov regionálnej komory.

MDDr. Michaela Lifková

Rada RKZL
je najvyšším riadiacim orgánom regionálnej komory, zvoláva zhromaždenie delegátov regionálnej komory. 

MDDr. Michaela Lifková prezidentka RKZL
MDDr. Marcel Paľovčík viceprezident RKZL
MUDr. Dušan Hollý člen Rady RKZL
MUDr. Peter Duránik člen Rady RKZL
MUDr. Michaela Marčeková členka Rady RKZL
MDDr. Štefan Anton Kollár člen Rady RKZL
   

Delegáti snemu SKZL za Regionálnu komoru Bratislava

MUDr. Dušan Hollý
MUDr. Roman Blahuta
MUDr. Peter Duránik
MDDr. Branislav Gális
MUDr. Michaela Marčeková
MUDr. Milan Lehotský
MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH
MDDr. Štefan Anton Kollár

MUDr. Iveta Tibenská
MUDr. Vladimír Porvan
MDDr. Martin Šipoš
MUDr. Alena Haringová
MUDr. Maria Agárska
MDDr. Marek Húroš
MDDr. Veronika Kunová
MUDr. Matúš Ursíny

Delegáti snemu SKZL za Regionálnu komoru Bratislava – náhradníci:

MDDr. Michal Vavro
MUDr. Katarína Labudová
MDDr. Nikos Leptos
MDDr. Miroslav Marček
MDDr. Marcel Paľovčík
MDDr. Katarína Čarná
MDDr. Anna Korpášová
MDDr. Vladimír Opalka

MUDr. Zora Bertoldová
MUDr. Milan Kráľovič
MUDr. Andrea Wiedermann
MDDr. Andrea Hrubá
MUDr. Petra Pešková
MUDr. František Sýkora
MUDr. Azzam Bassam