Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

25. výročie založenia SKZL

Pri príležitosti vzniku Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL), sa dňa 1. októbra 2015 o 19.00 hod v bratislavskej Inchebe v rámci SDD 2015 uskutoční slávnostný večer.

Budú tu ocenení funkcionári, zubní lekári a osoby, ktoré sa mimoriadnym spôsobnom zaslúžili o rozvoj zubného lekárstva a zároveň systematicky prispievajú svojou činnosťou k plneniu úloh Slovenskej komory zubných lekárov a rozvoju zubného lekárstva v Slovenskej republike.                                    

Dovoľujeme si Vás týmto vyzvať na zaslanie Vašich návrhov na ocenenie (podľa smernice SKZL v prílohe).

Návrh na ocenenie posielajte na vyplnenom registračnom liste najneskôr do 3. 9. 2015.

Rada SKZL na svojom zasadnutí dňa 4.9.2015 odsúhlasí predložené návrhy.

 

{phocadownload view=file|id=1344|text=Smernica ocenenia 2.3.2010|target=s}

{phocadownload view=file|id=1345|text=Registračný list oceneného|target=s}