Zubný lekár 2/2021

„Keď som videl obálku tohto čísla napadla mi spojitosť s filmárskym prostredím. V “žiare reflektorov“ , aj taký by mohol byť dojem pod našimi operačnými lampami. Vždy si spomínam na svoju prvú extrakciu počas letnej stáže na klinike, teplo v ambulancii nebolo len z letnej horúčavy. Potil by som sa aj keď by bola zima a lampa zhasnutá. Dnes sa mi to stáva už menej často, ale v našom remesle ma stále dokáže nejaký ten zub občas prekvapiť. Prekvapiť môže, ale nemal by nás zaskočiť. Svetlo či už nad našimi hlavami, na našej hlave alebo zo systému šošoviek mikroskopu svieti na náš každodenný seriál. A hlavným protagonistom je náš pacient. My sa musíme postaviť do úlohy režiséra, dramaturga, kameramana. Zvukára a kostyméra a častokrát celý filmový štáb nám pomáha nahradiť naša zdravotná sestra. Dúfam, že aj vy máte takú.  Na to koľko funkcií máme plniť netreba zabúdať na stále zlepšovanie svojich vedomostí a zručností. Naše celoživotné vzdelávanie by nemala zastaviť žiadna pandémia...“, napísal v ediotoriáli MUDr. Dušan Hollý, PhD., MPH. 

Témou čísla je STOMATOCHIRURGIA. O limitoch odosielania pacientov na oro-maxilofaciálnu chirurgiu, kam sa posunula moderná stomatochirurgia, ale aj o pregraduálnom štúdiu v odbore zubné lekárstvo hovorí Prof. MUDr. Peter Stanko, PhD., hlavný odborník MZ SR pre maxilofaciálnu chirurgiu, predseda Slovenskej spoločnosti oro-maxilofaciálnej chirurgie SLS a prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA. 

V DENTÁLNEJ PRAXI predstavujeme tri zaujímavé kazuistiky.

Zubný lekár 2/2021