Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Aktualizačný poplatok na rok 2017

Upozornenie pre registrovaných zubných lekárov, ktorí nie sú členmi Slovenskej komory zubných lekárov.

Na základe § 63 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z.komora vedie register a priebežne ho aktualizuje podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi.

Ročný poplatok za vedenie registra je najviac vo výške 15 eur a je príjmom komory, ktorá zdravotníckeho pracovníka registruje (§ 62 ods. 2 až 12).

Snem Slovenskej komory zubných lekárov dňa 26. novembra 2016 schválil výšku aktualizačného poplatku pre rok 2017 v sume 15€.

 

Údaje na vykonanie platby:

Výška aktualizačného poplatku na rok 2017:           15,-€

č. účtu:                                                                       SK 1302000000002006226851

VS:                                                                            registračné číslo v komore

Dátum splatnosti:                                                      15.02.2017