Médiá

Aktuálna informácia

sudca

Slovenská komora zubných lekárov chce upozorniť svojich členov, ktorí mali súbežne vydané povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako fyzické osoby a licenciu na samostatnú zdravotnícku prax, a od ktorých po zrušení povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti požadovala Sociálna poisťovňa úhradu povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia z dôvodu, že nedošlo k zrušeniu licencie na samostatnú zdravotnícku prax, na uznesenie veľkého senátu správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 1Vs/1/2019 zo dňa 30.04.2019 (link: https://www.nsud.sk/rozhodnutia-velkeho-senatu/).