Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Aktuálna informácia

sudca

Slovenská komora zubných lekárov chce upozorniť svojich členov, ktorí mali súbežne vydané povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako fyzické osoby a licenciu na samostatnú zdravotnícku prax, a od ktorých po zrušení povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti požadovala Sociálna poisťovňa úhradu povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia z dôvodu, že nedošlo k zrušeniu licencie na samostatnú zdravotnícku prax, na uznesenie veľkého senátu správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 1Vs/1/2019 zo dňa 30.04.2019 (link: https://www.nsud.sk/rozhodnutia-velkeho-senatu/).