Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Dodržiavajme zásady ochrany pri ošetrovaní pacientov

Aby nás nezaskočila 2. vlna pandémie Covid19  

Hlavná odborníčka MZ SR pre zubné lekárstvo Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. upozorňuje na dodržiavanie zásad ochrany práce v zubných ambulanciách.

Obdobie posledných 2 mesiacov mnohí kolegovia „uvoľnili“ zásady ochrany práce v zubnej ambulancii. Práve tieto dni je nevyhnutné dodržiavať ochranné opatrenia v zdravotníckych zariadeniach pre bezpečné ošetrovanie pacientov a ochranu nášho zdravia. Je preto dôležité realizovať :

  • prevenciu a kontrolu infekcie – znamená telefonické objednávanie pacientov a ďalšou súčasťou je Čestné prehlásenie pacienta (aktualizované 7.júla 2020), ktoré má veľký význam v dovolenkovom období,
  • kontrolu a počet pacientov v čakárni, 
  • meranie telesnej teploty a dezinfekciu rúka pacienta,
  • pacient vstupuje do zubnej ambulancie s rúškom na tvári sníma ho až po usadení  do zubného kresla,
  • zdravotnícky personál dodržiava nosenia osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle Metodického usmernenia z 20.5.2020, 
  • zásady dezinfekcie v zmysle Metodického usmernenia z 20.5.2020.