Médiá

Elektronické vzdelávanie je dostupné už aj pre zubných lekárov

oznam elaerning

Elektronické vzdelávanie pre zubných lekárov prebieha pod odbornou garanciou Slovenskej komory zubných lekárov. E-learning je bezplatný a  za úspešné vykonanie testu môžete získať kredity. Odkaz nájdete aj na  webovej stránke SKZL www.skzl.sk v pravej lište (zvýraznený žltou farbou). 

Čo to je e-learning:

Kontinuálne medicínske vzdelávanie (CME) je nevyhnutnou súčasťou medicínskej praxe. Každý zdravotnícky pracovník by mal pokračovať v kontinuálnom medicínskom vzdelávaní pre udržiavanie, rozvíjanie a zvyšovanie svojich vedomostí a odborných zručností. Pre tento účel možno dnes využívať  elektronické vzdelávanie, ktoré je už všeobecne uznávanou a dostupnou formou v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. E-learning, alebo elektronická forma vzdelávania je dnes užitočným doplnením ku tradičným formám vzdelávania, ako sú kongresy či lokálne semináre. E-learning seminár je možné absolvovať v pokoji doma pri počítači a nie je potrebné nikam cestovať. Je ho možné absolvovať taktiež kedykoľvek, keďže každý seminár je otvorený po dobu niekoľkých mesiacov.

Kde, pre koho a za koľko:

Elektronická forma vzdelávania je už dostupná i pre zubných lekárov na internetovej stránke www.medseminar.sk. Všetky odborné materiály sú akreditované Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL). Účasť na tomto e-learning seminári je pre všetkých zubných lekárov SKZL bezplatná.

Prihlásenie sa na elektronické vzdelávanie:

Každý zubný lekár dostane svoje vlastné a jedinečné prihlasovacie údaje, pomocou ktorých sa môže prihlasovať a kontrolovať si aktuálne e-learning aktivity. Pre získanie prihlasovacích údajov navštívte, prosím, stránku www.medseminar.sk a v časti Kontakt požiadajte o pridelenie prihlasovacích údajov.

Ako to funguje:

E-learning vzdelávací seminár pozostáva z odborného článku, prezentácie alebo videa (ďalej odborný materiál). Odborný materiál je pripravený lekárom a jeho úroveň je garantovaná odborným garantom zo SKZL. Odborný materiál je potrebné si pozorne preštudovať, nakoľko súčasťou e-learning seminára je aj osvojenie si poznatkov pomocou autodidaktického (AD) testu. Každý AD test je realizovaný formou 10 otázok a odpovedí, kde ku každej otázke je potrebné odkliknúť správnu odpoveď. Otázky AD testu vychádzajú z odborného materiálu. Za úspešné absolvovanie každého AD testu (>80%) lekárovi budú pridelené a na SKZL zapísané 2 kredity v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

                                                                                              Výbor SKZL pre vzdelávanie

 

Za technickú stránku e-learingového vzdelávania je zodpovedná:

Ing. Katarína Kriegerová
Riaditeľka spoločnosti

MEDMARK, s.r.o.
E-mail: kriegerova@medmark.sk
Phone: +421 948 449 929
Web: www.medmark.sk, www.medseminar.sk