Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Elektronické vzdelávanie je dostupné už aj pre zubných lekárov

oznam elaerning

Elektronické vzdelávanie pre zubných lekárov prebieha pod odbornou garanciou Slovenskej komory zubných lekárov. E-learning je bezplatný a  za úspešné vykonanie testu môžete získať kredity. Odkaz nájdete aj na  webovej stránke SKZL www.skzl.sk v pravej lište (zvýraznený žltou farbou). 

Čo to je e-learning:

Kontinuálne medicínske vzdelávanie (CME) je nevyhnutnou súčasťou medicínskej praxe. Každý zdravotnícky pracovník by mal pokračovať v kontinuálnom medicínskom vzdelávaní pre udržiavanie, rozvíjanie a zvyšovanie svojich vedomostí a odborných zručností. Pre tento účel možno dnes využívať  elektronické vzdelávanie, ktoré je už všeobecne uznávanou a dostupnou formou v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. E-learning, alebo elektronická forma vzdelávania je dnes užitočným doplnením ku tradičným formám vzdelávania, ako sú kongresy či lokálne semináre. E-learning seminár je možné absolvovať v pokoji doma pri počítači a nie je potrebné nikam cestovať. Je ho možné absolvovať taktiež kedykoľvek, keďže každý seminár je otvorený po dobu niekoľkých mesiacov.

Kde, pre koho a za koľko:

Elektronická forma vzdelávania je už dostupná i pre zubných lekárov na internetovej stránke www.medseminar.sk. Všetky odborné materiály sú akreditované Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL). Účasť na tomto e-learning seminári je pre všetkých zubných lekárov SKZL bezplatná.

Prihlásenie sa na elektronické vzdelávanie:

Každý zubný lekár dostane svoje vlastné a jedinečné prihlasovacie údaje, pomocou ktorých sa môže prihlasovať a kontrolovať si aktuálne e-learning aktivity. Pre získanie prihlasovacích údajov navštívte, prosím, stránku www.medseminar.sk a v časti Kontakt požiadajte o pridelenie prihlasovacích údajov.

Ako to funguje:

E-learning vzdelávací seminár pozostáva z odborného článku, prezentácie alebo videa (ďalej odborný materiál). Odborný materiál je pripravený lekárom a jeho úroveň je garantovaná odborným garantom zo SKZL. Odborný materiál je potrebné si pozorne preštudovať, nakoľko súčasťou e-learning seminára je aj osvojenie si poznatkov pomocou autodidaktického (AD) testu. Každý AD test je realizovaný formou 10 otázok a odpovedí, kde ku každej otázke je potrebné odkliknúť správnu odpoveď. Otázky AD testu vychádzajú z odborného materiálu. Za úspešné absolvovanie každého AD testu (>80%) lekárovi budú pridelené a na SKZL zapísané 2 kredity v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

                                                                                              Výbor SKZL pre vzdelávanie

 

Za technickú stránku e-learingového vzdelávania je zodpovedná:

Ing. Katarína Kriegerová
Riaditeľka spoločnosti

MEDMARK, s.r.o.
E-mail: kriegerova@medmark.sk
Phone: +421 948 449 929
Web: www.medmark.sk, www.medseminar.sk