Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Igor Moravčík pokračuje vo funkcii prezidenta SKZL

 

snem1 4

Delegáti snemu Slovenskej komory zubných lekárov zvolili dňa 24.4.2019 opäť do funkcie prezidenta svojej stavovskej organizácie MUDr. Igora Moravčíka, ktorý je vo funkcii od roku 2015.

Vo svojom príhovore prezentoval delegátom hodnotenie štvorročného obdobia, v ktorom vyzdvihol tímovú prácu orgánov komory a upriamil pozornosť na oblasti, v ktorých komora zaznamenala posun v prospech zubných lekárov.

„Komora už nie je na okraji záujmu zdravotníckeho sektora. Dosiahli sme zásadné posuny v oblasti   legislatívnej činnosti, v rokovaniach so zdravotnými poisťovňami, v sústavnom celoživotnom vzdelávaní zubných lekárov, v práci s médiámi, v kampaniach edukácie a dodržiavania správnej starostlivosti o ústnu dutinu“, povedal Igor Moravčík. „Aj keď nemôžem povedať, že nás tento stav plne uspokojuje a vnímame nevyhnutnosť realizácie ďalších koncepčných krokov v zubnom lekárstve, ktoré budú tak v prospech lekárov ako aj pacientov“, dodal Moravčík.

Do ďalšieho funkčného obdobia si stanovil štyri priority: vytvorenie Rady odborníkov s cieľom tvorby odborných štandardov a odborných stanovísk; nadviazanie úzkej spolupráce s regionálnou a miestnou samosprávou a úradmi štátnej správy v oblasti vytvorenia reálnej a následne optimálnej siete zubných lekárov; nových riešení pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávanie zubných lekárov a prezentácie komory ako organizácie zastupujúcej zubných lekárov.