Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

IKE – Medzinárodné stomatologické stretnutie v Košiciach sa pripravuje na jubilejný 10. ročník

ike logo

Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., Regionálna komora zubných lekárov Košice a MUDr. Jozef Ivančo pripravili 10. ročník medzinároného stomatologického stretnutia IKE. Desať prednášajúcich sa v Kongres hoteli Roca predstaví 19. a 20. mája 2017. SKZL podujatia pridelila 10 kreditov.

 

Medzinárodné stomatologické stretnutie

10. ročník

Košice, 19. 5. – 20. 5. 2017

Organizátor:

Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. – hlavný odborník SR pre zubné lekárstvo

so Slovenskou komorou zubných lekárov – RKZL v Košiciach,

DDDental s.r.o., Košice – MUDr. Jozef Ivančo, CSc.

V spolupráci s:

Slovenská lekárska spoločnosť – Slovenská stomatologická spoločnosť,

Slovenská spoločnosť pre parodontológiu a implantológiu.

Program:                                          

 

19. máj 2017 (piatok)

14:00 -14:20

Úvodné slovo organizátorov

14:20 -14:35 Prof. MUDr. N. Markovská, CSc. , MUDr. J. Ivančo, CSc. (Košice):

Desať rokov IKE.

Slávnostný krst knihy Antonín Šimůnek a kol.: Dentální implantologie III

14:35 -15:10

Prof. MUDr. A. Šimůnek, CSc., MUDr. D. Kopecká, PhD. (Hradec Králové):

Sinus lift – OK nebo KO ?

15:15 -15:50

Doc. MUDr. R. Šmucler, CSc. (Praha):

Více připojené gingivy. Různe techniky pro ménĕ periimplantitidy.

15:55 -16:20

Prestávka

16:20 -17:15

17:15 -17:40   

Prim. MUDr. P. Barták. (Praha):

Rozsáhlé protetické rekonstrukce.

Prestávka

17:40 -18:20

Doc. MUDr. R. Šmucler, CSc. (Praha):

Parciální extrakce zubů neboli Socket Shield tachnique – přelom ve stomatologii ?

18:25 – 19:00                                                                   

MUDr. Petr Chaloupka. (Mníchov):

Krátke implantáty v každodennej praxi praktického zubného lekára.

19:30   Spoločenský raut 

 

20. máj 2017 (sobota)

 9:15  – 9:55

MUDr. S. Dianišková, Ph.D., MPH.,  MDDr. M. Volkov. (Bratislava):

Individuálny prístup k retinovaným očným zubom.

10:00 -10:45

 

10:55 -11:35

11:35 -12:15

Doc. MUDr. E. Kovaľová, Ph.D. (Prešov):

Mikrobióm parodontologického pacienta, rizikové faktory.

Prestávka

MUDr. T. Klamárová. (Prešov):

Mikrobióm kariologického pacienta, rizikové faktory.

12:20 – 13:00            

MUDr. J. Kučera, Ph.D. (Košice):

Socket preservation, vertikálna a horizontálna ridge preservation s využitím autológneho dentínu. 

13:05 -13:45

MUDr. J. Ferková, Bc. Michal Ferko, Ph.D.  (Prešov):

Indikácie použitia air-flow v praxi zubného lekára a DH.

Záverečné slovo organizátorov.

Obed

Miesto konania: Kongres Hotel Roca, Južná trieda 117, 040 01, KOŠICE

www.hotelrocakosice.sk ,

Ubytovanie: e-mail: info@hotelrocakosice.sk, tel.: +421 55 685 41 27, mobil: +421 917 120 120

GPS súradnice: 48.697541,21.263625

Jednoposteľová izba: 30 €

Dvojposteľová izba: 40 €

Uvedené ceny sú vrátane raňajok.

Miestna daň 1,5 €/osoba/deň.

Možnosť parkovania aj vo dvore.

Kongresový poplatok: 150 €  

V kongresovom poplatku je zahrnuté občerstvenie počas oboch dní, spoločenský raut a sobotňajší obed. Účastníci podujatia obdržia novú publikáciu, ktorej autorom je Prof. MUDr. T. Németh, DrSc.

Platby:  IBAN: SK91 0900 0000 0004 4594 3837

BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol: 052017

Správa pre príjemcu: Vaše priezvisko

Možnosť platby aj na mieste podujatia.

Kontakt a prihlášky:

MUDr. Jozef Ivančo, CSc., ivancojo@yahoo.com, tel: +421 55 622 7900, +421 905 49 88 11

www.ikekosice.sk

SKZL prideľuje 10 kreditov.