Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Informácia pre členov SKZL o ponuke na odlučovače amalgámu

metasys

Slovenská komora zubných lekárov rokovala so spoločnosťou Bademico o zvýhodnených cenách na odlučovače amalgámu pre členov SKZL. Presné informácie o punuke nájdete nižšie.

Pripomíname, že zubní lekári nesmú podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/852 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 za žiadnych okolností uvoľňovať priamo alebo nepriamo amalgámový odpad do životného prostredia.

Od 1. januára 2019 prevádzkovatelia zariadení zubného lekárstva, v ktorých sa používa zubný amalgám alebo odstraňujú amalgámové výplne, alebo zuby obsahujúce takéto výplne zabezpečia, aby ich zariadenia boli vybavené odlučovačmi amalgámu na zachytávanie a zber amalgámových častíc vrátane tých v použitej vode.

Zubní lekári zabezpečia, aby ich amalgámový odpad vrátane amalgámových zvyškov, častíc, výplní a zubov alebo ich častí, kontaminovaných zubným amalgámom, bol spracovaný a zhromažďovaný v zariadeniach alebo podnikoch spĺňajúcich príslušný súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom.

1. Informácia o separácii amalgámu v zubných súpravách

2. Cenová kalkulácia separátorov amalgámu na zabudovanie do zubnej súpravy so zľavou len pre
členov SKZL

3. Inštruktážne video k samotnej výmene sedimentačnej nádoby

4. Ako uzavrieť a odoslať nádoby MST 1 alebo Compact Dynamic

4.1 Kam s amalgámovým odpadom?

5. Prevedenie so zabudovaním do zubnej súpravy

6. Voucher ako bonus pre členov SKZL

7. Sedimentačný systém pre centrálne odsávacie systémy ECO II , ECO II Tandem

8. Zoznam certifikovaných obchodných a servisných spoločností s platným školením