Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Katedra čeľustnej ortopédie LF SZU ponúka štúdium a poskytuje ortodontické služby

web skzl a rkzl celustna

 

Vážené kolegyne, kolegovia,

v decembri 2010 bolo dokončené nové pracovisko na Katedre čeľustnej ortopédie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Pracovisko sa nachádza na 5. poschodí budovy Limbová 14, v bloku A. Ambulantné je zamerané na postgraduálnu výuku zubných lekárov a stomatológov v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia a tiež na pregraduálnu výuku čeľustnej ortopédie pre študentov všeobecného lekárstva LF SZU. Moderne vybavené ambulancie dopĺňa seminárna miestnosť pre asistentov a študentov, digitálne röntgenové pracovisko a priestory na sterilizáciu. Študentom je ďalej k dispozícii viacero prednáškových a kurzových miestností určených na teoretickú výuku, ako aj univerzitná knižnica, ktorá sa postupne vybavuje aktuálnou svetovou odbornou literatúrou.

Poskytujeme služby čeľustnoortopedickej ambulancie, kde pod vedením interných a externých lektorov prebieha externá výuka našich postgraduálnych študentov. Celé štúdium je pod záštitou programového riaditeľa prof. Corrada Paganelliho z Univerzity v Brescii, Taliansko.

Na internetovej stránke Katedry čeľustnej ortopédie (http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=32&idpart=4&iddp=2) nájdete potrebné informácie o špecializačnom odbore čeľustná ortopédia pre postgraduálnych študentov aj učiteľov – odborných garantov vzdelávania. Dočítate sa tu o podmienkach zaradenia do odboru, náplň študijného programu, nevyhnutných predpokladoch pripustenia ku špecializačnej skúške a iné.

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH

vedúca Katedry čeľustnej ortopédie SZU

Katedra čeľustnej ortopédie LF SZU

Limbová 14, 5. poschodie, blok A, 833 03 Bratislava

Tel.: +421 2 59370 887

Ordinačné hodiny: Po-Štv 08:00 – 15:00

                                   Pia       08:00 – 12:00

Objednávanie pacientov denne telefonicky v čase od 08:00 – 12:00