Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Konferencia pri príležitosti životného jubilea profesora Javorku

MUDr Javorka orez

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA zorganizovali na 17. jún 2016 vedecko-odbornú konferenciu pri príležitosti životného jubilea prof. MUDr. Vladimíra Javorku, CSc. Účastníci seminára získajú 6 kreditov v rámci celoslovenských školiacich akcií. Vstup na konferenciu je voľný!

Miesto a čas konania:

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA,

Heydukova 8,

Veľká poslucháreň, 2. suterén

17.6.2016 (piatok) o 9.30 hod.

Program:

1. Otvorenie a príhovory hostí

2. Pecháň R., Csicsayová L., Kestlerová Z., Plachý P.: Chirurgické simulátory v predklinickej príprave študentov zubného lekárstva

3. Novák B., Matajs M., Nováková A.: Súčasné možnosti prevencie zubného kazu

4. Sobolíková K., Manesh A. A., Edelstein R., Vodrážka J.: Lichenoidná stomatitída

5. Lysý J., Suchancová B., Pintéšová S., Nádaždyová A.: Zuby múdrosti v etiológii terciárneho stesnania chrupu

6. Sokolová T., Mračna J., Pruts H., Stanko P.: Protetická terapia onkologických anomálií

7. Hollý D., Malíček Ľ., Stebel A.: Immediátna rekonštrukcia dentálymi implantátmi

8. Záver