Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Krásne Vianoce a PF 2018

zelanie

Milé kolegyne, milí kolegovia,

je tu záver roka a ja mám opäť možnosť prihovoriť sa Vám a rekapitulovať predchádzajúce obdobie a zároveň vítam príležitosť nechať Vás nahliadnuť do môjho videnia sveta pri spravovaní našej Komory.

Prežívame práve obdobie stíšenia, upokojenia a, samozrejme, radosti z najkrajších sviatkov roka. Obraciame sa za prežitým rokom a hodnotíme, aký vlastne bol, čo nám priniesol a čo neodvratne odnesie.

Myslím, že naša Komora môže tento rok považovať za úspešný a som rád, že som k jej úspechom mohol prispieť svojou prácou. Podarilo sa nám aktívne vstupovať do legislatívnych návrhov a presadzovať legislatívne zmeny, čo je zásluhou aktívnej činnosti výborov SKZL.  

Na druhej strane dúfam, že tento rok odnesie negatívne zážitky a niektoré komunikačné problémy, ktoré v rámci každého spoločenstva občas nastanú, a že ďalší rok prinesie pozitívne nastavenie a chuť spoločne pracovať v rámci všetkých regiónov.

Komora je pripravená a schopná, poskytnúť Vám všetkým dobré zázemie v prípade, keď riešite praktické problémy svojej praxe, ale predovšetkým každodennou mravčou prácou zabezpečuje to, aby už získané výdobytky v prospech zubných lekárov skutočne boli dodržiavané, aby nedochádzalo k okliešťovaniu našich práv a k ustupovaniu zo získaných pozícií v rámci komunikácie s poisťovňami či štátnou správou. Výrazne sa zasadzuje o to, aby naše postavenie v rámci poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bolo stabilizované a rozvíjalo sa v náš prospech, a predovšetkým v prospech našich pacientov.

Prajem nám všetkým krásne Vianoce, pohodu a  pokoj v kruhu rodiny a v novom roku 2018 naplnenie očakávaní, veľa úspechov a spokojných pacientov!

MUDr. Igor Moravčík

prezident SKZL