Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Kto má povinnosť zaregistrovať sa do registra partnerov verejného sektora

pvs

Slovenská komora zubných lekárov chce na základe opakujúcich sa otázok od svojich členov upozorniť, že povinnosť zaregistrovať sa do registra partnerov verejného sektora, majú len v prípade, ak splnili v príslušnom kalendárnom roku jednu z nasledovných podmienok:

a)     boli im poskytnuté jednorazovo z verejného zdravotného poistenia finančné prostriedky prevyšujúce 100 000 eur alebo

b)     boli im poskytnuté v úhrne z verejného zdravotného poistenia finančné prostriedky prevyšujúce 250 000 eur.

Problematike partnerov verejného sektora bolo bližšie venované v právnej poradni uverejnenej v časopise Zubný lekár, č. marec/apríl, roč. XXIV/2017, s. 5.

http://www.skzl.sk/phocadownload/Casopisy/ZL/2017/ZL2.pdf