Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Môže lekár spoplatniť vstup do ambulancie?“ – aj to sa pýtal volajúci na linke MZ

O informácie na bezplatnej telefonickej linke, ktorú ministerstvo zdravotníctva zriadilo 1. apríla 2015, je mimoriadny záujem. Odborná aj laická verejnosť intenzívne využíva možnosť získať informácie, ktoré sa týkajú problematiky poplatkov v rezorte zdravotníctva, volajúci sa zaujímajú o všetky zmeny, súvisiace s novelou zákona č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti (účinnosť nadobudla 1. apríla 2015).     
Do dnešného dňa MZ SR eviduje takmer sto volajúcich, záber ich otázok je mimoriadne široký;  týkal sa napríklad oprávnenosti vyberania poplatkov za vypísanie receptu, za návrh na kúpeľnú liečbu, vyšetrenie CRP,  vypísanie rôznych tlačív, predoperačné vyšetrenie, poplatok za podanie injekcie, za tzv. „prvovyšetrenie“ u špecialistu, odber krvi,  registračný poplatok a ročný konzultačný poplatok u gynekológa, poplatok za výmenný lístok, za vstup do ambulancie v nemocnici a žiadosť, aby pacienti platili vopred za objednanie sa lekárovi kartou – prevodom na účet lekára… Medzi telefonujúcimi je aj veľa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí  si overujú, dokedy majú požiadať príslušný samosprávny kraj o schválenie a potvrdenie ordinačných hodín, informujú sa akým spôsobom majú sprístupniť zoznamy zdravotných výkonov a aké ďalšie povinnosti pre nich vyplývajú z novely zákona. V prípade bezplatnej telefonickej linky ide  o rozsiahle telefonáty, v ktorých volajúci riešia aj  viaceré problémy.
K zriadeniu bezplatnej linky MZ SR pristúpilo s cieľom skvalitniť informovanosť  o aktuálnej téme, ktorá po nadobudnutí  účinnosti novely zákona rezonuje medzi verejnosťou a prináša mnohé otázky.  Podnety a otázky, týkajúce sa tejto problematiky adresujú občania  aj na e-mailovú adresu: poplatky@health.gov.skpričom najčastejšie otázky a odpovede nájdu záujemcovia na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR pod titulom „Poplatky v zdravotníctve“. 
 Bezplatná telefonická infolinka MZ SR s číslom  0800 611 117 bude aj naďalej  k dispozícii  všetkým volajúcim v pracovných dňoch od 9.00 h do 14.00 h.

Miesto:  Bratislava |  Dátum: 10. apríla 2015