Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Neuhradené členské príspevky k 31. marcu 2018

LOGO SKZL farebné s R

Vážené členky, vážení členovia, skontrolujte si, prosím, vaše úhrady.

Ak ste členský príspevok neuhradili, urobte tak čo najskôr. Ak ste ich medzičasom uhradili, berte túto informáciu za bezpredmetnú.

Zoznam neuhradených členských príspevkov.