Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Nová vyhláška k hodnoteniu sústavného vzdelávania

convention1410870 340

S účinnosťou od 15. marca 2019 vyšla dlho očakávaná úprava Vyhlášky MZ SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

Najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša:

  • počet kreditov pre zdravotnícke povolanie zubný lekár je 90
  • preniesť do nového vzdelávacieho cyklu je možné najviac 20 % z kreditov získaných nad rámec 90 kreditov
  • do sústavného vzdelávania sa započítava aj špecializačné štúdium vo výške 20% z celkového počtu kreditov (90) za každý rok jeho trvania
  • do sústavného vzdelávania sa započítava aj certifikačné štúdium vo výške 10% z celkového počtu kreditov (90) za každý polrok jeho trvania
  • hodnotenie sústavného vzdelávania začatého predo dňom účinnosti vyhlášky sa dokončí podľa tejto vyhlášky – teda všetci, ktorí nesplnili sa prehodnotia.

Celé znenie Vyhlášky