Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Novoročné stretnutie s médiami: SKZL požaduje odvolanie sankcií za nepripojenie k ezdraviu

na web

Tradičné Novoročné stretnutie SKZL s médiami sa konalo 19. januára 2018 v sídle sekretariátu komory. Zúčastnilo sa jej takmer 20 žurnalistov s televízií, rozhlasu, printových aj online medií a tlačových agentúr. Témy boli tri: ostrý štart ezdravia, spolupráca zubných lekárov a špecialistov z iných obastí a aktivity SKZL v oblasti prevencie v nadchádzajúcom roku.

ezdravie

Slovenská komora zubných lekárov vníma potrebu elektronizácie zdravotníctva a podporuje ju. Verí, že správne fungujúci systém ezdravie prinesie kvalitnejšiu, efektívnejšiu a hlavne bezpečnejšiu starostlivosť o ústne aj celkové zdravie občanov Slovenskej republiky.  

SKZL však musí konštatovať, že mnohé z týchto cieľov sú v súčasnosti vzdialené a zavádzanie ezdravia prináša problémy, ktoré negatívne ovplyvňujú zubných lekárov pri výkone povolania. Zubní lekári jednoducho nevidia v súčasnej podobe ezdravia prínos.

Od 1. januára 2018 sa majú lekári a ďalší zdravotnícki pracovníci pripájať k systému ezdravie. Doteraz nedostali relevantnú príručku, NCZI neorganizovala ani školenia pre používateľov. Zdá sa, že z financií, ktoré boli poskytnuté na elektronizáciu zdravotníctva, bolo veľmi málo použitých na poučenie zdravotníckych pracovníkov.

Naopak, poskytovateľ zubnej zdravotnej starostlivosti si musí na vlastné náklady zabezpečiť vhodné hardvérové a softvérové prostriedky. Inštalácia systému je pre bežného používateľa náročná, vyžaduje si teda prítomnosť IT špecialistu, takisto na náklady poskytovateľa.

Aj počítačový technik potrebuje pri inštalácii a autorizácii používateľa viac hodín. Okrem autentifikácie je potrebné ajprepojenie ambulantných systémov so zdravotnými poisťovňami pre fungovanie ereceptu,hoci podľa NCZI by mal fungovať bez tohto prepojenia. Pri inštalácii je často potrebná konzultácia s odborníkmi z NCZI, nedá sa vykonať v deň pracovného voľna. Zubný lekár musí obetovať ordinačný deň, teda ošetrovanie pacientov – to je preňho ďalšia strata.   

Systém ezdravie, ktorý je vo verejnom záujme a v gescii ministerstva tak zaplatia lekári.  Dostali však produkt, ktorý funguje len obmedzene a s problémami. Inštalácia je namáhavá a drahá, pri používaní lekára zdržiava, pretože pripojenie na server pomalé (a to je pripojený len zlomok plánovaných používateľov) a často sa preruší. Ak pacient nemá občiansky preukaz  s čipom, lekár nemá prístup k mnohým údajom pacienta, ktoré sú potrebné pri ošetrení.

V module elektronická zdravotná knižka (EZK) chýbajú pre zubných lekárov napríklad kódy na zaznamenanie stavu zubov, do EZK nemožno vkladať röntgenové snímky a iné typy obrazového záznamu. Zubný lekár pripojený na ezdravie teda musí zdravotné záznamy viesť dvojmo!

Systém tiež spôsobil vyradenie sestier z činností, ktoré doteraz vykonávali, zadávať ich musí lekár cez svoj PIN a elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP). Ďalším z radu problémov je, že niektorí zubní lekári stále nedostali ePZP alebo PIN.

Každá minúta, ktorú musí zubný lekár venovať inej činnosti, než je liečba pacienta, znamená zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. SKZL upozorňuje, že ezdravie a jeho povinné zavádzanie v súčasnej podobe môže výrazne prispieť k zvýšenej administratívnej záťaži zubného lekára a tým aj k zhoršeniu efektívnosti a dostupnosti zubnej zdravotnej starostlivosti.

SKZL požaduje, aby sankcie voči poskytovateľom neboli uplatňované a účinnosť príslušných ustanovení zákona ohľadne sankcií za nepripojenie k ezdraviu legislatívne odložená.

 

Interdisciplinárna spolupráca

Elektronizácia zdravotníctva mala zlepšiť aj spoluprácu zdravotníckych špecialistov z rôznych oblastí. SKZL sále verí, že ezdravie interdisciplinárne spolupráce v budúcnosti naozaj pozitívne ovplyvní.

V súčasnom období sa neustále zdôrazňuje význam vplyvu ochorení ústnej dutiny na priebeh a úspech liečby celkových ochorení. V každodennej praxi zubného lekára sa jej však venuje malá pozornosť.

Problematika má dva významné aspekty, prvým je riziko ložiskovej infekcie z okolia zuba  a transport baktérií ku vzdialenejším orgánom.  Druhou oblasťou spolupráce pri liečbe sú prejavy celkových ochorení v ústnej dutine a vplyv celkovej liečby na tkanivá ústnej dutiny.

SKZL dlhodobo upozorňuje, že spolupráca zubného lekárstva a odborov všeobecnej medicíny majú byť orientované na riziko neliečenej parodontitis ako príčinu mnohých závažných ochorení: kardiovaskulárnych ochorení, aterosklerózy (srdcovocievnej a mozgovocievnej), diabetes mellitus, rizikovej gravidity s predčasným pôrodom, chronickej obštrukčnej choroby pľúc a chronického zápalu pľúc; a komplikácii u transplantovaných pacientov a u pacientov so zníženou imunitou.

Nevyhnutnosť spolupráce odborníkov cez hranice medicínskych odborov podporujú aj súčasné odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie: orientovať pozornosť odborníkov  k nevyhnutnej spolupráci k potvrdenému vzájomnému vzťahu medzi ústnym zdravím a celkovým zdravím. Prevencia ústneho zdravia napomáha udržať celkové zdravie.

 

Prevencia 

SKZL mnoho rokov zdôrazňuje aj zásadnú úlohu prevencie v ochrane ústneho zdravia. Preto aj tento rok pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia pripraví podujatie, ktorým sa pripojí ku kampani FDI World Dental Federation (Svetovej federácie zubných lekárov). Pre tento rok si FDI zvolila heslo Say ahh – Think Mouth Think Health. Zdôrazňuje tak vyššie spomínaný koncept, že ústa sú zrkadlom celkového zdravia.

Zubní lekári nesledujú len čistotu chrupu, snažia sa aj o to, aby ďasná a ostatné ústne sliznice zostali zdravé a neboli ložiskom baktérií, ktoré spôsobia zápaly a iné problémy v celom tele. SKZL sa pripojí aj k podujatiam k Európskemu dňu ústneho zdravia 12. septembra. A opäť zorganizuje Deň ústneho zdravia (12. októbra2018v rámci Slovenských dentálnych dní.

Odborníci SKZL združení vo výbore pre prevenciu pre zlepšenie stavu ústneho zdravia pripravili do tlače a so zástupcami zdravotných poisťovní dohodli distribúciu Zubného profylaktického preukazu dieťaťa. Budúce matky preukazy dostanú pri pôrode od svojej zdravotnej poisťovne. Rodičom a zodpovedným osobám poskytnú informácie o starostlivosti o ústne zdravie dieťaťa od narodenie po prvú preventívnu prehliadku. Je v nich uvedené, kedy má prísť dieťa na prvú zubno-lekársku prehliadku, aká je ich frekvencia a aj to, čo má prevencia u zubného lekára obsahovať. SKZL dostávala podnety, že verejnosti tieto informácie chýbali, zároveň tak chce zlepšiť alarmujúcu situáciu, keď až 40 % detí do 14 rokov nie evidovaných u žiadneho zubného lekára.

 

Zoznam citácií:

 1. https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/826063 (Radiožurnál SRo 19.1. o 12:00 – od 9:30)
 2. https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1124/826080 (Radiožurnál 19.1. o 18:00 – hneď prvá správa)
 3. https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1122/826782 (Radiožurnál 20.1. o 07:00 – hneď prvá správa)
 4. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/145933#792 (Správy RTVS o 19:00 – od 13:12 – kliknúť dole pod videom V Časti relácie)
 5. http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/77708_televizne-noviny (TV Markíza, TV Noviny o 19:00 – dole pod videom kliknúť na Nespokojnosť s ezdravím a Nespokojnosť s ezdravím I)
 1. https://www.webnoviny.sk/niektori-zubari-zvazuju-ukoncenie-cinnosti-dovodom-su-vstupne-naklady-pri-zavadzani-ezdravia/
 2. https://www.etrend.sk/ekonomika/zubari-zvazuju-zatvorit-ambulancie-odvolavaju-sa-na-ezdravie.html
 3. https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/455280-po-ambulanciach-kritizuju-elektronicke-zdravotnictvo-aj-zubni-lekari/
 4. https://www.noviny.sk/slovensko/298481-elektronicke-zdravotnictvo-zavadza-tvrdia-zubari-niektori-dokonca-chcu-skoncit
 5. https://www.zive.sk/clanok/129943/zubari-hlasia-nedorobeny-modul-v-ezdravi-nevidia-prinos-projektu/
 6. https://aktualne.centrum.sk/slovensko/zdravotnictvo/po-lekaroch-ozyvaju-aj-zubari-spustili-kritiku-elektronicke-zdravotnictvo.html
 7. http://www.teraz.sk/slovensko/zdravie-po-ambulanciach-kritizuju-ezdrav/303755-clanok.html
 8. https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/826063 (Radiožurnál SRo 19.1. o 12:00 – od 9:30)
 9. https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1124/826080 (Radiožurnál 19.1. o 18:00 – hneď prvá správa)
 10. https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1122/826782 (Radiožurnál 20.1. o 07:00 – hneď prvá správa)
 11. https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/826798 (
 12. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/145933#792 (od 13:12 – kliknúť dole pod videom V Časti relácie
 13. https://www.aktuality.sk/clanok/556604/elektronicke-zdravotnictvo-kritizuju-aj-zubni-lekari/
 14. https://aktualne.atlas.sk/slovensko/zdravotnictvo/po-lekaroch-ozyvaju-aj-zubari-spustili-kritiku-elektronicke-zdravotnictvo.html