Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

ONLINE VYUČOVACIA HODINA

Slovenská komora zubných lekárov dáva do povedomia verejnosti osvetový edukačný projekt Týždeň pre budúcnosť bez zubného kazu, ktorý sa bude konať formou online vyučovacej hodiny s názvom Nebojím sa zubného lekára od 10.10. do 14.10.2022.

Prihláste Vašu školu už dnes vyplnením formulára a pomôžte šíriť informácie o ústnom zdraví naprieč celým Slovenskom:

https://forms.office.com/r/z2nHpKkk35

Slovenská komora zubných lekárov reaguje na ciele Aliancie pre budúcnosť bez zubného kazu, aby každé dieťa narodené po roku 2026 bolo po celý život bez zubného kazu.

Potrebu edukácie od detského veku podporuje aj štatistika z NCZI, ktorá hodnotí ústne zdravie na základe indexu kazivosti chrupu – KPE, ktorý vyjadruje počet trvalých zubov postihnutých kazom, ošetrených plombou či zubov extrahovaných pre zubný kaz.

Dvanásťročné deti mali index kazivosti priemerne 1,67. Index orálneho zdravia u pätnásťročných mal hodnotu 2,68.

Zníženie hodnôt kazivosti a naplnenie cieľa Aliancie pre budúcnosť bez zubného kazu vidíme v systematickom vzdelávaní rodičov a detí.

Žiaci základných škôl sa do online vyučovacej hodiny môžu zapojiť naprieč celým Slovenskom, čím chceme zabezpečiť jednotné informovanie o ústnom zdraví pre všetky školopovinné deti.