Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Oznam pre registrovaných zubných lekárov

Aktualizačný poplatok na rok 2019 vo výške 15 €

Aktualizačný poplatok uhrádzajú všetci registrovaní zubní lekári (členovia aj nečlenovia) za priebežnú aktualizáciu registra. Splatnosť aktualizačného poplatku je do 15. februára 2019.
Peňažný ústav:              Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:                     SK13 0200 0000 0020 0622 6851
SWIFT:                          SUBASKBX
VS:                                 Reg. číslo
ŠS:                                  2019
Suma:                             15,-€
Poznámka:                      meno