Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Pedostomatologická sekcia Slovenskej stomatologickej spoločnosti pozýva na vzdelávaciu akciu

dentist pain borowac cure 52527

Pedostomatologická sekcia, Slovenská stomatologická spoločnosť a Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA pripravila svoju tradičnú vzdelávaciu akciu na 24. novembra 2017.

P O Z V Á N K A

Odborný program 

Pedostomatologickej sekcie Slovenskej stomatologickej spoločnosti

piatok 24. novembra 2017 o 9.00 hod.

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

Heydukova 8, 812 50 Bratislava

poslucháreň 2. suterén

Program:

  1. Thurzo A.: Nové metódy ortodontickej liečby u detí
  2. Habrdová P.: Účinnosť systematickej  zubnej starostlivosti u mladých jedincov
  3. Kaiferová J.:  Pečatenie rýh v prevencii zubného kazu
  4. Kaiferová J.:  Medicínske informácie založené na dôkazoch
  5. Ryšlavá E.:  Aliancia pre budúcnosť  bez zubného kazu na Slovensku
  6. Šteffeková Z.:  Možnosti fluoridácie u detí a mládeže
  7. Pappová J., Banovčin J.: Využitie 3D zobrazovacích metód pri liečbe dentálnych odchýlok /kazuistika/
  8. Pappová J., Banovčin J.:  Spolupráca dentoalveolárneho chirurga a čeľustného ortopéda pri liečbe retinovaných očných zubov
  9. Veselá S., Tomandlová A., Pavleová G.:  Úrazy mliečnych zubov

   

Počet pridelených kreditov: 6           

Kontakt: Doc. MUDr. Stanislava Veselá, CSc.

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA

Heydukova 8, 812 50 Bratislava

Tel. č.: 02/32249767

1. Thurzo A.: Nové metódy ortodontickej liečby u detí

2. Habrdová P.: Účinnosť systematickej  zubnej starostlivosti u mladých     

    jedincov

3. Kaiferová J.:  Pečatenie rýh v prevencii zubného kazu

4. Kaiferová J.:  Medicínske informácie založené na dôkazoch

5. Ryšlavá E.:  Aliancia pre budúcnosť  bez zubného kazu na Slovensku

6. Šteffeková Z.:  Možnosti fluoridácie u detí a mládeže

7. Pappová J., Banovčin J.: Využitie 3D zobrazovacích metód pri liečbe

            dentálnych odchýlok /kazuistika/

8. Pappová J., Banovčin J.:  Spolupráca dentoalveolárneho chirurga   

            a čeľustného ortopéda pri liečbe retinovaných očných zubov

9. Veselá S., Tomandlová A., Pavleová G.:  Úrazy mliečnych zubov

Počet pridelených kreditov: 6