Médiá

Poisťovňa Union spustila portál vipunion.sk

Práve dnes začal prevádzku špecializovaný portál poisťovne Union, ktorý pripravila pre svojich poistencov. SKZL pre členov komory od 1. januára 2017 vyrokovala práve s Unionom najlepšie podmienky poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou stomatologického zariadenia. UPOZORNENIE: Union si overuje členstvo v SKZL.

vipunion

Na webstránku sa členovia komory dostanú po zadaní kódu 11-EEK-165-1, ktorý dostali od SKZL poštou. Potom si vytvoria vlastné prihlasovacie heslo a vyplnia údaje. Uľahčí a urýchli to uzatvorenie poistnej zmluvy.