Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Pozvánka na XXV. Šubjakov deň

Dňa 14. apríla 2023 sa bude v Martine konať

XXV. ŠUBJAKOV DEŇ

Ce
loslovenská konferencia so zahraničnou účasťou
ORÁLNA A MAXILOFACIÁLNA CHIRURGA, VARIÁ

s podporou dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc.,
a
riaditeľa Univerzitnej nemocnice Martin
MUDr. Ivana Kocana, PhD., MHA

Čas a miesto konania: 9:00 hod., Veľká poslucháreň UNM