Médiá

Pozývame na 1. Kongres Slovenskej Endodontickej Spoločnosti

SK ses letak zo stranky

Šesť zaujímavých prednášok zahraničných aj domácich odborníkov prinesie 1.Kongres Slovenskej Endodontickej Spoločnosti. 

Bude 18. marca 2017 od 9:00 do cca 17:00 v hoteli Bratislava na Seberíniho ulici.

Program Prednášok:

9:00 – 9:10                Otvorenie (Dr. Graus)

9:10 – 10:30              Dr. Freddy Belliard: (Španielsko) Endodontické výzvy v zubnej ordinácii. Ciele, vízie a očakávania

10:30 – 10:45            Prestávka na občerstvenie

10:45 – 12:00            Dr. Clauder,T.:(Nemecko) Endodoncia versus implantácia.

12,00 – 13,15            Dr. Lauterbach,K.: (Nemecko) Paradigm Shift v Endodoncii? 3D inštrumentácia s aplikáciou expandovaných nikeltitánových pilníčkov.

 

13:15 – 14:15            Obed

 

14:15 – 15:00            Dr. Lehotský,M.: (Slovensko) Endodontické C.

15:00 – 16:00            Dr. Blahuta ,R., Dr. Holý,D. : (Slovensko) Keď zuby neznášajú uzáver. 

16:00 – 16:15            Prestávka na občerstvenie

16:15 – 17:00            Dr. Okuliar,M.: (Slovensko) Predendodontické dostavby

 

Paralelne praktické kurzy:

1 Kurz – 14:00 – 16:00 Dr. Belliard (Španielsko) Preparácia koreňového kanálika, irigácia a obturácia

2 Kurz – 16:30 – 18:00 Dr. Lauterbach ,FKG: XPendo rozširovač a XPendo dokončovač tréning na plastových modeloch.

3 kurz – 16:30 – 18:00 Dr. Clauder: Inštumenty ProTaper Next a Wave One gold demonštrácia a cvičenia.

 

Zmena programu vyhradená!

Prihlášku odošlite na adresu: Slovenská endodontická spoločnosť, Drieňová 38, 821 02 Bratislava
Pripadne podpísanu prihlášku naskenujte a pošlite na info@endodontist.sk

Prihláška