Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Predpis úhrady príspevkov a poplatkov na rok 2019

sekretariat

Členský príspevok na rok 2019 – termín splatnosti  je 15. február 2019

          zľavy na členskom príspevku

Registračný poplatok na rok 2019 je vo výške 13 €

Aktualizačný poplatok na rok 2019 je vo výške 15 €

Poplatok za vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania vo výške 10 €.

Predpis na úhradu dostane každý člen SKZL poštou.

Vážení členovia, upozorňujeme vás, že členstvo v Slovenskej komore zubných lekárov nezaniká neuhradením členského. V prípade záujmu o zrušenie členstva je potrebné túto skutočnosť oznámiť komore písomne s vlastnoručným podpisom.

Predpis úhrad na rok 2019