Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Program a prihláška SDD 2018 – predstavujeme prednášajúcich

program

Stále sa môžete prihlasovať na SDD, keďže záujem neutícha, rozšírili sme kapacity v sále aj na ubytovanie!

Vďaka členstvu Slovenskej komory zubných lekárov v prestížnej Svetovej federácii zubných lekárov (FDI – World Dental Federation) si každoročne účastníci Slovenských dentálnych dní vypočujú aj prednášky popredných svetových odborníkov. Teší nás veľký záujem o Slovenské dentálne dni 2018, preto do 30. septembra predlžujeme možnosť výhodnej rezervácie ubytovania v Hoteli x-bionic sphere. 

V Šamoríne-Čilistove sa v kongresovom a hotelovom centre x-bionic® sphere sa SDD budú konať už tretíkrát, tento rok 11. až 13. októbra.

Program SDD 2018

Prihláška zubný lekár

Prihláška zubné sestry, asistenti…

Rezervácia ubytovania x-bionic® hotel (vyplnené posielajte na adresu vo formulári) 

Reservation Form x-bionic® hotel 

Program and Instructions in English

Ak plánujete prísť na kongres vlakom, pripravili sme možné trasy príchodu.

 1. Cestovný vlakový poriadok Bratislava hl. stanica –  Kvetoslavov žel. stanica a späť
  Bratislava hl. stanica – Kvetoslavov 1. časť
  Bratislava hl. stanica – Kvetoslavov 2. časť
  Kvetoslavov – Bratislava hl. stanica 1. časť
  Kvetoslavov – Bratislava hl. stanica 2. časť 
 1. Cestovný poriadok autobusu XBS, ktorý Vás bezpečne dopraví až do areálu x-bionic sphere. Upozorňujeme, že cez víkend nepremáva. 
  Kvetoslavov stanica – x-bionic sphere
  x-bionic sphere – Kvetoslavov stanica

V prípade, že chcete použiť taxislužbu ponúkame Vám nasledovné:

 1. TAXI – p. Horváth, mobil: 0910 551 448, 0915 156 889
 2. TAXI Tomi – mobil: 0940 322 558, 0903 863 899

Zahraniční prednášajúci na SDD 2018

Dr. Gerhard Seeberger

19 seeberger

Exkluzívnym hosťom SDD bude Gerhard Seeberger (Taliansko), prezident-elect Svetovej federácie zubných lekárov (FDI-World Dental Federation) Do čela najvýznamnejšej svetovej organizácie zubných lekárov bol zvolený na kongrese FDI, ktorý sa konal v auguste 2017 v Madride. Poslucháči SDD si vypočujú jeho prednášku Možnosti liečby so zirkónovými implantátmi.

Dr. Gerhard Seeberger (1956) sa narodil v Bavorsku, ale od roku 1986 žije a pracuje v Cagliari na talianskom ostrove Sardínia. Vlastní tam súkromné stomatologické štúdio, v ktorom má okrem najnovšej zubno-lekárskej techniky štyri operačné sály (sála na zákroky v celkovej anestézii, chirurgická sála, sála s operačným mikroskopom a sála na zákroky s laserom). Počas svojej kariéry mal vyše 140 prednášok na témy z implantológie a orofaciálnej chirurgii, klinickej parodontológie, bezpečnosti pacienta či využití IT v dentálnej praxi.

 

Dr. med. dent. Ady Palti

15 Palti Fotor

Expertom, ktorý sa vďaka FDI na SDD predstaví, je tiež Dr. med. dent. Ady Palti.

Poslucháčom v Šamoríne sa predstaví v piatok 12. októbra a pripravil si pre nich prednášku Estetika v implantológii – Od kompletného oblúka k obnove jedného zuba. Koncept postupu pre imlantologickú prax.

Prinesie v nej napríklad návod, ako krok za krokom dosiahnuť dlhodobú vysokú estetickú a zdravotnú úroveň pri implantologických zákrokoch. Ukáže v nej tiež, ako dosiahnuť dostatočnú hrúbku mäkkých tkanív, a to bez chirurgických zákrokov. Vysvetlí napríklad, ako môžu kužeľovité konkávne opory zlepšiť dlhodobú estetiku a stabilitu ďasna. Podelí sa s poslucháčmi o svoje dlhodobé skúsenosti s dočasnými PEEK (plast polyéteréterketón) oporami zo svojej imlantologickej praxi.

Dr. med. dent. Ady Palti absolvoval Univerzitu v Kluži (Rumunsko) a implantologickú špecializáciu dokončil v roku 1996 v americkom Misch Institute (v štáte Michigan). Je hosťujúcim profesorom viacerých univerzít (Univerzita v New Yorku na Fakulte zubného lekárstva, Lekárska Univerzita v Taipei na oddelení parodontológie a implantológie a rumunskej Univerzity v Jasy na fakulte dentálnej medicíny. Okrem toho je docentom kliniky na Temple Univerzity vo Filadelfii.

Dr. Palti je zakladateľ, bývalý prezident a čestný člen Nemeckej implantologickej spoločnosti (DGOI) a tiež bývalý prezident Medzinárodného kongresu implantológov (ICOI). V súčasnosti je riaditeľom Európskej sekcie ICOI, člen výkonného predstavenstva a jeden z podpredsedov ICOI.

Založil a vlastní PALTI Dentalzentrum (pre estetické zubné lekárstvo a implantológiu) v nemeckom Baden-Badene. Je zakladateľom a prezidentom Medzinárodnej implantologickej akadémie (IAI) so sídlom v Nemecku. Vyše 30 rokov prednáša na medzinárodných a národných kongresoch na celom svete.

Dr. Palti sa venuje aj experimentálnemu a klinickému výskumu v oblasti implantológie. Zameriava sa hlavne na systémy okamžitého umiestnenia implantátu.

 

17 Smucler

 

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., na SDD vystúpi s prednáškou Lasery v zubnom lekárstve.  Kde sme v roku 2018?

Doc. Šmucler bude hovoriť o fotonických prostriedkoch, ktoré majú kľúčový význam aj v zubnom lekárstve. Veď farba je jedným z definujúcich aspektov diferenciálnej diagnostiky a terapie v zubnom lekárstve. Najmä lasery majú unikátne technické parametre, ktoré umožňujú presne nasmerovať energiu a dosiahnuť veľa terapeutických možností, ktoré nie sú dosiahnuteľné ina.

Pôjde najme o terapiu pigmentácií, cievnych novotvarov a o drobné ablácie z povrchu slizníc. Špecifickou možnosťou je fotodynamická diagnostika a terapia, ktorá je využiteľná tak v onkológii, aj v praktickom zubnom lekárstve. Prednáška prezentuje skúsenosti autora za 25 rokov a z ošetrení niekoľko stotisíc pacientov rôznymi spôsobmi. Doc. Šmucler predstaví aj niekoľko kazuistík slovenských pacientov, pretože spolupracuje so slovenskými kolegami z rôznych častí SR. Je to pravidelná spolupráca na týždennej frekvencii, nepôjde teda o prezentáciu špičkových, ale málo dostupných technológií.

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc, je zástupca prednostu Stomatologickej kliniky 1.LF UK. Docent v odboru stomatológia. Docent Univerzity PJ Šafárika Košice a od roku 2017 prezident Českej stomatologickej komory. Špecialista v odbore laserovej medicíny, priekopník estetickej a laserovej medicíny v ČR. Od roku 2013 je predseda Spoločnosti estetickej a laserovej medicíny ČLSJEP.

 

17 Duinen foto 002

Vďaka FDI sa na SDD 2018 predstaví aj Dr. Raimond N.B. van Duinen. Jeho prednáška bude mať názov Preparovať alebo liečiť? Biomimetický prístup v stomatológii. Zubný kaz je nerovnováha procesu re- a demineralizácie vedúceho k strate minerálov, ako je vápnik a fosfáty, čo vedie k tvorbe kavít. Amalgám a kompozit nie sú považované za biokompatibilné. Momentálne vidíme posun k viacerým biomimetickým materiálom, ktoré nahrádzajú a opravujú štruktúru zubov s pomocou prirodzených mineralizačných procesov.

Pravidlá pri preparácii kavity musia byť prispôsobené týmto vlastnostiam, čo vedie k menšej strate štruktúry zubov, znižuje rozsah endodontického ošetrenie a prináša lepšie hojenie. Biomimetická stomatológia má liečiť karyéznu léziu remineralizáciou. Ionoméry skla môžu dodať tkanivu požadované minerály, ale sú zvyčajne príliš slabé na to, aby prežili všetky sily vo viacvrstvovej rozsiahlej výplni. S pomocou vytvrdenia teplom môžu byť tieto výplne zosilnené a prinesú trvalé obnovenie tvrdej zubnej štruktúry, ktoré môžu konkurovať sile zdravého zuba. Počas prednášky budú všetky tieto vlastnosti podrobne popísané s množstvom klinických príkladov, tipov a praktických ukážok.

Dr. Raimond N.B. van Duinen študoval na univerzite v Amsterdame. Od roku 1987 pracuje v Haagu v Holandsku a zameriava sa na biomimetickú stomatológiu. Ako výskumný pracovník stomatologického oddelenie univerzity v Amsterdame Dr. van Duinen špeciálne skúmal bioaktívne výplne ako napríklad skloionomérne výplne. Od roku 2005 pracuje ako výskumný pracovník a lektor na rôznych európskych univerzitách.

 

17 scarlat

Piatok poobede poslucháčom bude prednášať Dr. Pavel Scarlat na tému Nekariézne defekty v oblasti korunky – koreňa zuba – aspekty riešenia k parodontu.  Nekariézne lézie, ako sú odreniny a abrázie, ktoré zasahujú koronálne i radikulárne tkanivo, sú často spojené s gingiválnymi recesiami rôznych stupňov. Predstavuje to náročnú klinickú situáciu, ktorá si v mnohých prípadoch vyžaduje multidisciplinárny prístup. V závislosti od klinického hodnotenia prípadu môže byť nevyhnutný kombinovaný prístup, ktorý zahŕňa rekonštrukčné aj parodontálno-plastické chirurgické techniky, aby sa dosiahol úspech z estetického a biologického hľadiska. Prednáška Dr. Scarlata bude zameraná na opis možností liečby a klinických zásad, ktoré je potrebné zohľadniť pri hodnotení takýchto prípadov.

Dr. Pavel Scarlat žije a pracuje v talianskom Miláne, pochádza z Rumunska. Zubné lekárstvo vyštudoval na univerzite v Craiove (Rumunsko) a zúčastnil sa viacerých stáží v USA, Saudskej Arábii, Taliansku aj v Česku. Je členom viacerých národných a medzinárodných organizácií: Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, International Team for Implantology (ITI Study Club Milano) a American Academy of Periodontology.