Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Držitelia občianskeho preukazu s čipom už nedostanú nové preukazy poistenca od svojej zdravotnej poisťovne

article_90

Od začiatku júla nastali aj zmeny vo vydávaní preukazov poistenca. Tlačovú správu o tom, ako sa to týka pacientov aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vadala Asociácia zdravotných poisťovní SR.

„Oznámenie – držitelia občianskeho preukazu s elektronickým čipom už nedostanú nové preukazy poistenca od svojej zdravotnej poisťovne

V súlade s § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať, že zdravotné poisťovne, vykonávajúce verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike, nebudú od 1. júla 2018 vydávať národné preukazy poistencov verejného zdravotného poistenia tým poistencom, ktorým bol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom budú zdravotné poisťovne vydávať už len Európsky preukaz zdravotného poistenia. Všetky doposiaľ vydané preukazy poistencov zostávajú naďalej platné a poistenci ich budú môcť využívať až do skončenia doby ich platnosti. Zmeny sa týkajú iba vydávania nových preukazov. Európsky preukaz zdravotného poistenia je rovnocennou náhradou národného preukazu poistenca.

Podľa platnej legislatívy sa držiteľ občianskeho preukazu s elektronickým čipom bude preukazovať u lekára aj v lekárni týmto občianskym preukazom alebo Európskym preukazom zdravotného poistenia.

Pri preukazovaní sa nie je podmienkou mať na občianskom preukaze s elektronickým čipom aktivovaný elektronický podpis

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o identifikáciu poistencov, ktorým nebol vydaný národný preukaz poistenca, prostredníctvom využitia občianskeho preukazu s elektronickým čipom v rámci služieb ponúkaných elektronickým zdravotníctvom (eZdravie) alebo s využitím Európskeho preukazu zdravotného poistenia. 

Tiež si Vás dovoľujeme požiadať, aby nebol poistencom odoberaný občiansky preukaz s elektronickým čipom počas trvania hospitalizácie.

MUDr. Katarína Kafková, 
výkonná riaditeľka“