Médiá

SKZL opäť spolupracovala na vydaní Lekárskych listov

Lekarske listy

Dnes vyšla špecializovaná príloha Zdravotníckych novín, na ktorej sa výrazne podieľali členovia SKZL a Slovenskej ortodontickej spoločnosti.

Lekárske listy sú tentoraz venované čeľustnej ortopédii. 

Z obsahu:

Postgraduálne vzdelávanie v ortodoncii má inšpiráciu v Holandsku, Dánsku a ČR –  Milica Šarmírová

Čeľustná ortopédia – náplň odboru, priebeh liečby, používané aparáty, spôsob úhrady liečby – Irena Klímová

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou u pacienta s fixným čeľustno-ortopedickým aparátom – „strojčekom“ – Juraj Lysý, Blanka Suchancová, Soňa Pintešová, Anna Nádaždyová, Viera Lehotská

92. kongres Európskej ortodontickej spoločnosti – Gabriela Alexandrová

Využitie 3D technológií v ortodoncii – Andrej Thurzo

Rovné zuby – neviditeľne, efektívne a pohodlne – Matúš Cinzer

Subjektívne ťažkosti pacientov liečených lingválnymi aparátmi –  Simona Dianišková, Panagiota Pardalidou, Angeliki Papoutsi, Ivana Moňoková

Parodontitis a chronické ochorenia obličiek – Michal Straka, Juraj Deglovič, Ingrid Lembakov, Elena Rovná